Název: Adaptivní odhady parametrů Markowitzova modelu pro optimalizaci portfolia
Adaptive parameter estimations of Markowitz model for portfolio optimization
Autoři: Šedivá, Blanka
Pavelec, Josef
Citace zdrojového dokumentu: 34th International Conference Mathematical Methods in Economics, MME2016, Conference Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2016. s. 635-640. ISBN 978-80-7494-296-9.
34th International Conference Mathematical Methods in Economics, MME2016, Conference Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2016. s. 635-640. ISBN 978-80-7494-296-9.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Technical University of Liberec
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/25676
ISBN: 978-80-7494-296-9
Klíčová slova: odhady parametrů;Markowitzův model;adaptivní metoda
Klíčová slova v dalším jazyce: Markowitz model;estimation of parameters;adaptive method
Abstrakt: Tento článek se zaměřuje na modifikaci tradičního Markowitzova modelu volby optimálního portfolia. Jedním ze základních faktorů, které ovlivňují kvalitu volby optimálního portfolia, je metoda odhadu výnosnosti aktiv, rizikovosti aktiv a kovariance mezi jednotlivými aktivy. Vzhledem k tomu, že procesy akciového trhu mají nestacionární chování lze očekávat, že pokud při odhadech základních statistických charakteristik aktiv budou stanoveny priority z aktuálnějších informací, dojde ke zlepšení odhadů a k lepším výsledků celého modelu. Pro tento účel byl navržen modifikovaný algoritmus odhadu kovarianční matice, který akcentuje časový faktor realizovaných výnosů. Navržený algoritmus byl implementován v rámci programového řešení, které umožňuje stahovat informace o historických cenách aktiv přímo z internetu a na základě takto získaných časových řad odhadovat výnosnosti, rizikovosti aktiv a vzájemné kovariance. Získané výsledky byly porovnány s odhady používanými v klasickém Markowitzově modelu a ukázaly přínosnost nově navrženého postupu.
Abstrakt v dalším jazyce: This article is focused on a stock market portfolio optimization. The used method is a modification of traditional Markowitz model which extends the original one for adaptive approaches of parameter estimations. One of the basic factors which significantly influence optimal portfolio is the method of estimations of return on assets, risk and covariance between them. Since the stock market processes tend to be not stationary we can expect that prioritization of recent information will lead to improvement of these parameter estimations and thus to better results of the entire model. For this purpose a modified algorithm was design to estimate expected return and correlation matrix more stable. For implementation and verification of this algorithm we needed to build a program which was able to download historical stock market data from the internet and compute optimal portfolio using either traditional Markowitz model and its modified approach. Obtained results will be compared to the traditional Markowitz model provided real data.
Práva: © Technical University of Liberec
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference Papers (FAV)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Pavelec.pdf604,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25676

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.