Title: Adaptivní odhady parametrů Markowitzova modelu pro optimalizaci portfolia
Adaptive parameter estimations of Markowitz model for portfolio optimization
Authors: Šedivá, Blanka
Pavelec, Josef
Citation: 34th International Conference Mathematical Methods in Economics, MME2016, Conference Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2016. s. 635-640. ISBN 978-80-7494-296-9.
Issue Date: 2016
Publisher: Technical University of Liberec
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/25676
ISBN: 978-80-7494-296-9
Keywords: odhady parametrů;Markowitzův model;adaptivní metoda
Keywords in different language: Markowitz model;estimation of parameters;adaptive method
Abstract: Tento článek se zaměřuje na modifikaci tradičního Markowitzova modelu volby optimálního portfolia. Jedním ze základních faktorů, které ovlivňují kvalitu volby optimálního portfolia, je metoda odhadu výnosnosti aktiv, rizikovosti aktiv a kovariance mezi jednotlivými aktivy. Vzhledem k tomu, že procesy akciového trhu mají nestacionární chování lze očekávat, že pokud při odhadech základních statistických charakteristik aktiv budou stanoveny priority z aktuálnějších informací, dojde ke zlepšení odhadů a k lepším výsledků celého modelu. Pro tento účel byl navržen modifikovaný algoritmus odhadu kovarianční matice, který akcentuje časový faktor realizovaných výnosů. Navržený algoritmus byl implementován v rámci programového řešení, které umožňuje stahovat informace o historických cenách aktiv přímo z internetu a na základě takto získaných časových řad odhadovat výnosnosti, rizikovosti aktiv a vzájemné kovariance. Získané výsledky byly porovnány s odhady používanými v klasickém Markowitzově modelu a ukázaly přínosnost nově navrženého postupu.
Abstract in different language: This article is focused on a stock market portfolio optimization. The used method is a modification of traditional Markowitz model which extends the original one for adaptive approaches of parameter estimations. One of the basic factors which significantly influence optimal portfolio is the method of estimations of return on assets, risk and covariance between them. Since the stock market processes tend to be not stationary we can expect that prioritization of recent information will lead to improvement of these parameter estimations and thus to better results of the entire model. For this purpose a modified algorithm was design to estimate expected return and correlation matrix more stable. For implementation and verification of this algorithm we needed to build a program which was able to download historical stock market data from the internet and compute optimal portfolio using either traditional Markowitz model and its modified approach. Obtained results will be compared to the traditional Markowitz model provided real data.
Rights: © Technical University of Liberec
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pavelec.pdf604,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25676

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.