Název: Etika úředního jednání
Další názvy: Ethics official meeting with police ČR
Autoři: Šímová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Triner, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2576
Klíčová slova: etika;policie;etický kodex;profesní etika;policejní etika;Etický kodex Policie České republiky;community policing;korupce
Klíčová slova v dalším jazyce: ethics;ethics code;professional ethics;police ethics;Code of ethics of the Czech police;community policing;corruption
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá etikou úředního jednání v policejní práci. Zaměřuje se na rozbor Etického kodexu, jako normy upravující činnost policie, projektu ?community poli-cing?a také protikorupčními programy v řadách policie. V závěrečné části se zabývá výzku-mem spokojenosti veřejnosti jako zákazníka s poskytovanými službami ze strany policie.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with ethics in the conduct of official police work. It focuses on the analysis of the Code of Conduct as the standards governing the activities of police, of the "community policing" and anti-corruption programs in the police. The final part deals with the research to the public as customer satisfaction with the services provided by the police.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Etika uredniho jednani u Policie CR.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simova-VP.pdfPosudek vedoucího práce426,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simova-OP.pdfPosudek oponenta práce806,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simova-PR.pdfPrůběh obhajoby práce272,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2576

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.