Název: Statutární město (postavení, základní problémy správy, právní úprava)
Další názvy: Statutory town
Autoři: Vaňková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Matula, Miloš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2584
Klíčová slova: Statutární město Statut Městské obvody Městské části
Klíčová slova v dalším jazyce: statutory cities statute municipal districts city parts
Abstrakt: Cílem práce je porovnat, jaký je historický a legislativní vývoj statutárních měst v České republice a jaké problémy současná statutární města musí řešit. Dále se práce zabývá otázkou, zda je pro řízení a správný chod velkých měst důležitá existence městských obvodů a městských částí.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to compare the historical and legal development of statutory cities in the Czech Republic as well as the problems that the cities have to tackle. Further on it discusses the question whether the existence of municipal districts is vital to the administration of big cities
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Vankova Hana.php.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova-VP.pdfPosudek vedoucího práce619,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova-OP.pdfPosudek oponenta práce326,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova-PR.pdfPrůběh obhajoby práce276,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2584

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.