Title: Rozbor požadavků kapitoly 8 ČSN ISO 9001:2009 ve společnosti Rosso Steel
Other Titles: Analysis of the requirements of Chapter 8 to ISO 9001:2009 at Rosso Steel
Authors: Poláková, Markéta
Advisor: Zídková, Helena
Referee: Bícová, Kateřina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2595
Keywords: ČSN EN ISO 9001:2009;certifikace;měření;analýza;zlepšování;řešení
Keywords in different language: ISO 9001:2009;certification;measurement;analysis;improvement;solution
Abstract: Cílem bakalářské práce je provést analýzu současného stavu ve společnosti Rosso Steel a to v rozsahu kapitoly 8 dle ČSN EN ISO 9001:2009. Následně jsou odhalena slabá místa společnosti, u kterých jsou navržena doporučená opatření. V závěru práce jsou tato opatření vyhodnocena.
Abstract in different language: The analysis the current situation in company Rosso Steel in relation the Chapter 8 to ISO 9001:2009 is the objective of the bachelor thesis. Subsequently the weaknesses of the company are disclosed, where the recommended actions are designed. In conclusion of the thesis the actions are evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2012.pdfPlný text práce847,47 kBAdobe PDFView/Open
Polakova-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce537,13 kBAdobe PDFView/Open
Polakova - opo BP.PDFPosudek oponenta práce750,25 kBAdobe PDFView/Open
Polakova - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce392,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2595

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.