Název: Rozbor požadavků kapitoly 8 ČSN ISO 9001:2009 ve společnosti Rosso Steel
Další názvy: Analysis of the requirements of Chapter 8 to ISO 9001:2009 at Rosso Steel
Autoři: Poláková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Zídková, Helena
Oponent: Bícová, Kateřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2595
Klíčová slova: ČSN EN ISO 9001:2009;certifikace;měření;analýza;zlepšování;řešení
Klíčová slova v dalším jazyce: ISO 9001:2009;certification;measurement;analysis;improvement;solution
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je provést analýzu současného stavu ve společnosti Rosso Steel a to v rozsahu kapitoly 8 dle ČSN EN ISO 9001:2009. Následně jsou odhalena slabá místa společnosti, u kterých jsou navržena doporučená opatření. V závěru práce jsou tato opatření vyhodnocena.
Abstrakt v dalším jazyce: The analysis the current situation in company Rosso Steel in relation the Chapter 8 to ISO 9001:2009 is the objective of the bachelor thesis. Subsequently the weaknesses of the company are disclosed, where the recommended actions are designed. In conclusion of the thesis the actions are evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 2012.pdfPlný text práce847,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polakova-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce537,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polakova - opo BP.PDFPosudek oponenta práce750,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polakova - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce392,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2595

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.