Název: Vliv počtu kusů na tvorbu technologického postupu pro vybranou součást
Další názvy: Effect of number of pieces on creation of technological procedures
Autoři: Kubátová, Dana
Vedoucí práce/školitel: Matějka, Jan
Oponent: Duchek, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2596
Klíčová slova: polotovar;odlitek;výkovek;tyčový materiál;výrobní postup;cenová kalkulace
Klíčová slova v dalším jazyce: blank;casting;forging;solid material;manufacturing process;pricing
Abstrakt: Rozmanitost a složitost strojírenského výrobního procesu klade značné nároky na odbornou úroveň, metodický, systémový a komplexní přístup při řešení úloh z oblasti technologického projektování. V práci je řešen vliv počtu kusů na tvorbu technologických postupů. Výsledkem je ukázka postupu stanovení nejvhodnější kombinace výrobního postupu ve spojení se správně vybraným polotovarem. Pro stanovení výsledků je použita vhodná cenová kalkulace, pomocí které je výsledek vyčíslen.
Abstrakt v dalším jazyce: The diversity and complexity of the engineering process places considerable demands on the professional level, methodical, systematic and comprehensive approach to solving problems in technological design. The paper dealt with the influence of the number of pieces on the creation of technological processes. The result is an example of a procedure for determining the most appropriate combination of the manufacturing process in conjunction with a properly selected blank. To determine the results for suitable pricing, by which the result is quantified.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vliv poctu kusu na tvorbu technologickeho postupu pro vybranou soucast.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubatova-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce624,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubatova - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce766,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubatova - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce550,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2596

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.