Title: Vliv počtu kusů na tvorbu technologického postupu pro vybranou součást
Other Titles: Effect of number of pieces on creation of technological procedures
Authors: Kubátová, Dana
Advisor: Matějka, Jan
Referee: Duchek, Vladimír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2596
Keywords: polotovar;odlitek;výkovek;tyčový materiál;výrobní postup;cenová kalkulace
Keywords in different language: blank;casting;forging;solid material;manufacturing process;pricing
Abstract: Rozmanitost a složitost strojírenského výrobního procesu klade značné nároky na odbornou úroveň, metodický, systémový a komplexní přístup při řešení úloh z oblasti technologického projektování. V práci je řešen vliv počtu kusů na tvorbu technologických postupů. Výsledkem je ukázka postupu stanovení nejvhodnější kombinace výrobního postupu ve spojení se správně vybraným polotovarem. Pro stanovení výsledků je použita vhodná cenová kalkulace, pomocí které je výsledek vyčíslen.
Abstract in different language: The diversity and complexity of the engineering process places considerable demands on the professional level, methodical, systematic and comprehensive approach to solving problems in technological design. The paper dealt with the influence of the number of pieces on the creation of technological processes. The result is an example of a procedure for determining the most appropriate combination of the manufacturing process in conjunction with a properly selected blank. To determine the results for suitable pricing, by which the result is quantified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv poctu kusu na tvorbu technologickeho postupu pro vybranou soucast.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Kubatova-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce624,89 kBAdobe PDFView/Open
Kubatova - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce766,98 kBAdobe PDFView/Open
Kubatova - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce550,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2596

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.