Název: Obrábění pro energetický průmysl - Komponenty parních turbín
Další názvy: Machining for Energy Industry - Components of Steam Turbines
Autoři: Matouš, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Janda, Zdeněk
Oponent: Švec, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2597
Klíčová slova: energetický průmysl;parní turbína;technologie obrábění;konstrukční materiály;nástrojové materiály
Klíčová slova v dalším jazyce: energy industry;steam turbine;machining technology;construction materials;tool materials
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled konstrukčních materiálů, nástrojových materiálů a technologií obrábění, které se používají v energetickém průmyslu. Práce je zaměřena na komponenty parní turbíny. Typické jsou pro energetický průmysl velké obrobky jako rotory nebo skříně parní turbíny, které však musí být vyrobeny s velkou přesností.
Abstrakt v dalším jazyce: The main purpose of this Bachelor work is to create an overview of construction materials, tool materials and machining technologies which are used for energy industry. The work is focused on parts of a steam turbine. Workpieces of large dimensions are typical for energy industry such as turbine rotors, turbine cases and other parts that must be produced very accurately.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP11-12_MATOUS_Obrabeni_pro_energeticky_prumysl.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matous- posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce520,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matous - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matous - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce427,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2597

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.