Title: Obrábění pro energetický průmysl - Komponenty parních turbín
Other Titles: Machining for Energy Industry - Components of Steam Turbines
Authors: Matouš, Pavel
Advisor: Janda, Zdeněk
Referee: Švec, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2597
Keywords: energetický průmysl;parní turbína;technologie obrábění;konstrukční materiály;nástrojové materiály
Keywords in different language: energy industry;steam turbine;machining technology;construction materials;tool materials
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled konstrukčních materiálů, nástrojových materiálů a technologií obrábění, které se používají v energetickém průmyslu. Práce je zaměřena na komponenty parní turbíny. Typické jsou pro energetický průmysl velké obrobky jako rotory nebo skříně parní turbíny, které však musí být vyrobeny s velkou přesností.
Abstract in different language: The main purpose of this Bachelor work is to create an overview of construction materials, tool materials and machining technologies which are used for energy industry. The work is focused on parts of a steam turbine. Workpieces of large dimensions are typical for energy industry such as turbine rotors, turbine cases and other parts that must be produced very accurately.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP11-12_MATOUS_Obrabeni_pro_energeticky_prumysl.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFView/Open
Matous- posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce520,24 kBAdobe PDFView/Open
Matous - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Matous - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce427,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2597

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.