Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPokorná, Václava
dc.contributor.authorHorvát, Josef
dc.contributor.refereeKučera, Jan
dc.date.accepted2012-08-20
dc.date.accessioned2013-06-19T06:49:19Z
dc.date.available2011-10-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:49:19Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-28
dc.identifier48827
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2600
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zákonem 505 o metrologii z pohledu základního členění. Dále se zaměřuje na specifikaci základních požadavků pro výuku metrologie na ISŠTE Sokolov, zabývá se posouzením současné dokumentace a návrhem nových formulářů pro zefektivnění výuky. Poslední část je zaměřena na modernizace metrologické laboratoře z hlediska technického vybavení. Hlavním cílem této bakalářské práce je inovace výuky předmětu metrologie na ISŠTE Sokolov.cs
dc.format39 s. (9 419 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48827-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmetrologiecs
dc.subjectzpráva o měřenícs
dc.subjectzefektivnění výukycs
dc.subjectmodernizacecs
dc.subjectinovace protokolucs
dc.subjectlaboratořcs
dc.titleInovace výuky předmětu metrologie na ISŠTE Sokolovcs
dc.title.alternativeInnovation of subject Metrology at ISŠTE Sokoloven
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra technologie obráběnícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with Statute No. 505 of Metrology in terms of basic structure. Then it focuses on the specification of basic requirements for Metrology teaching at the Integrated Technical and Economical Secondary School in Sokolov, it deals with the assessment of current documentation and with design of new forms to make teaching more effective. The last part is focused on the modernization of metrological laboratory and its technical equipment. The main goal of this bachelor work is the innovation of metrology teaching at the Integrated Technical and Economical Secondary School in Sokolov.en
dc.subject.translatedmetrologyen
dc.subject.translatedmeasurements reporten
dc.subject.translatedmore effective teachingen
dc.subject.translatedmodernizationen
dc.subject.translatedinnovation of protocolen
dc.subject.translatedlaboratoryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc.prace Horvat.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFView/Open
Horvat -posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Horvat - opo posudek BB.PDFPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Horvat - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce405,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2600

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.