Název: Návrh mapy procesů na KTO
Další názvy: Proposal the map of processes on KTO
Autoři: Suchý, Jan
Vedoucí práce/školitel: Zídková, Helena
Oponent: Melichar, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2601
Klíčová slova: ČSN EN ISO 9001:2009;ISO/IWA 2;hlavní procesy;řídící procesy;podpůrné procesy;mapa procesů;karta procesu;vývojový diagram;systém managementu kvality;procesní přístup
Klíčová slova v dalším jazyce: ČSN EN ISO 9001:2009;ISO/IWA 2;general processes;management processes;supporting processes;map of processes;list of process;flowchart;quality management system;procedural attitude
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje základní požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ISO/IWA 2 s ohledem na vzdělávací proces, dále definice a klasifikace procesů, návrh mapy procesů a karet procesů na Katedře technologie obrábění, práce také obsahuje vývojové diagramy pro hlavní procesy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work contains basic requirements of ČSN EN ISO 9001:2009 and ISO/IWA 2 standards related to processes in education, next definition and classification of processes, proposal the map of processes and lists of processes on Department of Machining Technology, work contains flowcharts for general processes too.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Suchy_Jan.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Suchy-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce544,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Suchy - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce538,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Suchy - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce448,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2601

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.