Title: Technologie obrábění ve zdravotnictví
Other Titles: Machining technology in healthcare
Authors: Vokřál, Luboš
Advisor: Janda, Zdeněk
Referee: Roud, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2603
Keywords: zdravotnický průmysl;implantáty;konstrukční materiály;nástrojové materiály;stroj;technologie obrábění
Keywords in different language: medical industry;implants;construction materials;tool materials;machine;machining technology
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled technologií obrábění, konstrukčních materiálů, nástrojových materiálů, které se používají k výrobě biokompatibilních implantátů ve zdravotnickém průmyslu. Práce je zaměřena na výrobu zdravotnických implantátů, jejichž často velmi složité tvary musí být vyrobeny s maximální přesností
Abstract in different language: The main purpose of this Bachelor work is to create an overview of machining technologies, construction materials, tool materials, which are used for making biocompatible implants in medical industry. The work is focused on the production of medical implants, which are often with very complex shapes and must be manufactured with maximum precision
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vokral.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Vokral-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce526,05 kBAdobe PDFView/Open
Vokral - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce785,43 kBAdobe PDFView/Open
Vokral - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce683,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2603

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.