Název: Technologie obrábění ve zdravotnictví
Další názvy: Machining technology in healthcare
Autoři: Vokřál, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Janda, Zdeněk
Oponent: Roud, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2603
Klíčová slova: zdravotnický průmysl;implantáty;konstrukční materiály;nástrojové materiály;stroj;technologie obrábění
Klíčová slova v dalším jazyce: medical industry;implants;construction materials;tool materials;machine;machining technology
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled technologií obrábění, konstrukčních materiálů, nástrojových materiálů, které se používají k výrobě biokompatibilních implantátů ve zdravotnickém průmyslu. Práce je zaměřena na výrobu zdravotnických implantátů, jejichž často velmi složité tvary musí být vyrobeny s maximální přesností
Abstrakt v dalším jazyce: The main purpose of this Bachelor work is to create an overview of machining technologies, construction materials, tool materials, which are used for making biocompatible implants in medical industry. The work is focused on the production of medical implants, which are often with very complex shapes and must be manufactured with maximum precision
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Vokral.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vokral-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce526,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vokral - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce785,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vokral - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce683,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2603

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.