Title: Srovnání užitných vlastností kompozicových ložisek s výstelkou na bázi Sn,Pb a Cu a PTFE
Other Titles: Comparison of utility characteristics of composite bearings with Sn,Pb and Cu and PTFE lining
Authors: Holub, Nikola
Advisor: Skopeček, Lukáš
Referee: Urban, Marek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2607
Keywords: kluzné ložisko;výstelka;PTFE;cín;měď;obrábění;tření
Keywords in different language: sliding bearing;lining;PTFE;tin;copper;cutting;friction
Abstract: Bakalářská práce se zabývá srovnáním užitných vlastností kompozicových kluzných ložisek s výstelkou na bázi různých prvků (Sn, Pb a PTFE a Cu). V práci je kladen důraz hlavně na vlastnosti teflonové výstelky, která není v praxi moc rozšířena. Je provedeno i vzájemné srovnání výstelek dle provozních vlastností a technicko-ekonomické zhodnocení.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the comparison of utility characteristics of composite sliding bearings with padding which is based on different element (Sn, Pb and PTFE and Cu). The thesis puts a particular accent on the character of the teflon layer which is not very commonly used in practice. A comparison based on the service properties of different layers is provided along with a technological and economical evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Nikola HOLUB.pdfPlný text práce6,1 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP_HOLUB Nikola.pdfPosudek vedoucího práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
Holub N.- opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Holub - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce439,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2607

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.