Název: Srovnání užitných vlastností kompozicových ložisek s výstelkou na bázi Sn,Pb a Cu a PTFE
Další názvy: Comparison of utility characteristics of composite bearings with Sn,Pb and Cu and PTFE lining
Autoři: Holub, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Skopeček, Lukáš
Oponent: Urban, Marek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2607
Klíčová slova: kluzné ložisko;výstelka;PTFE;cín;měď;obrábění;tření
Klíčová slova v dalším jazyce: sliding bearing;lining;PTFE;tin;copper;cutting;friction
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá srovnáním užitných vlastností kompozicových kluzných ložisek s výstelkou na bázi různých prvků (Sn, Pb a PTFE a Cu). V práci je kladen důraz hlavně na vlastnosti teflonové výstelky, která není v praxi moc rozšířena. Je provedeno i vzájemné srovnání výstelek dle provozních vlastností a technicko-ekonomické zhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with the comparison of utility characteristics of composite sliding bearings with padding which is based on different element (Sn, Pb and PTFE and Cu). The thesis puts a particular accent on the character of the teflon layer which is not very commonly used in practice. A comparison based on the service properties of different layers is provided along with a technological and economical evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Nikola HOLUB.pdfPlný text práce6,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni BP_HOLUB Nikola.pdfPosudek vedoucího práce2,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holub N.- opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holub - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce439,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2607

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.