Title: Řešení problematiky reklamací ve společnosti BOS Automotive Products
Other Titles: Solution to the complaint issue in the company BOS Automotive Products
Authors: Zachovský, Jan
Advisor: Zídková, Helena
Referee: Zvoneček, František
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2608
Keywords: reklamace;technický faktor;zákazník;dodavatel;výrobek;kvalita;pole;kontrola;závada
Keywords in different language: complaint;technical faktor;customer;supplier;product;qua-lity;field complaints;defect
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou řešení reklamací v automobilovém průmyslu. Popisuje problematiku rekla-mací mezi zákazníkem a dodavatelem. Vysvětluje základní určování technického faktoru, dle kterého se vyčísluje fi-nanční zatížení dodavatele. Hlavním přínosem je vizualizace výsledků reklamací za kalendářní roky 2008, 2009 a 2010 a tím zisk přehledu nad reklamovanými výrobky, které finančně zatěžují společnost.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the resolution of claims in the automotive industry. It describes the issue of claims between the customer and the supplier. It explains the basic factor determining the technical, which is calculated according to the financial burden on suppliers. The main benefit is to visu-alize the results of complaints for the calendar years 2008, 2009 and 2010 and thus gain an overview of the advertised products that financially burden the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Zachovsky-Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
Zachovsky-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce771,82 kBAdobe PDFView/Open
Zachovsky-posudek opo BP.PDFPosudek oponenta práce679,96 kBAdobe PDFView/Open
Zachovsky - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce354,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2608

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.