Název: Řešení problematiky reklamací ve společnosti BOS Automotive Products
Další názvy: Solution to the complaint issue in the company BOS Automotive Products
Autoři: Zachovský, Jan
Vedoucí práce/školitel: Zídková, Helena
Oponent: Zvoneček, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2608
Klíčová slova: reklamace;technický faktor;zákazník;dodavatel;výrobek;kvalita;pole;kontrola;závada
Klíčová slova v dalším jazyce: complaint;technical faktor;customer;supplier;product;qua-lity;field complaints;defect
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou řešení reklamací v automobilovém průmyslu. Popisuje problematiku rekla-mací mezi zákazníkem a dodavatelem. Vysvětluje základní určování technického faktoru, dle kterého se vyčísluje fi-nanční zatížení dodavatele. Hlavním přínosem je vizualizace výsledků reklamací za kalendářní roky 2008, 2009 a 2010 a tím zisk přehledu nad reklamovanými výrobky, které finančně zatěžují společnost.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the resolution of claims in the automotive industry. It describes the issue of claims between the customer and the supplier. It explains the basic factor determining the technical, which is calculated according to the financial burden on suppliers. The main benefit is to visu-alize the results of complaints for the calendar years 2008, 2009 and 2010 and thus gain an overview of the advertised products that financially burden the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan Zachovsky-Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zachovsky-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce771,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zachovsky-posudek opo BP.PDFPosudek oponenta práce679,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zachovsky - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce354,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2608

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.