Název: Analýza norem dokončování labyrintových kroužků
Další názvy: Analysis of standards for finishing labyrinth rings
Autoři: Milsimerová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Matějka, Jan
Oponent: Pokorná, Václava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2610
Klíčová slova: labyrintové kroužky;časové studie;operace dokončování
Klíčová slova v dalším jazyce: labyrinth rings;time study;finishing
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá zkoumáním spotřeby času při výrobě ocelových labyrintových šestidílných kroužků, konkrétně při operaci dokončování pro jednu z technologií výroby. Práce obsahuje popis labyrintových kroužků a jejich aplikaci, popis jednotlivých technologií výroby a na základě problémových úseků je vybrána vhodná časová studie, pomocí níž je cílem získat odhad spotřeby času, a dle výsledku navrhnout vhodný způsob normování pro výrobu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the research of the consumption of time during the production of six-part steel labyrinth rings especially the finishing operation. The bachelor thesis contains the description and use of labyrinth rings and the description of the technology. The selection of suitable time study is based on problem sections. Time study is used for the estimation of consumption of time. The result of time study is used for designing of standards for the production of labyrinth rings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Milsimerova_2012.pdfPlný text práce4,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Milsimerova-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce600,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Milsimerova.- opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Milsimerova - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce362,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2610

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.