Title: Analýza norem dokončování labyrintových kroužků
Other Titles: Analysis of standards for finishing labyrinth rings
Authors: Milsimerová, Aneta
Advisor: Matějka, Jan
Referee: Pokorná, Václava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2610
Keywords: labyrintové kroužky;časové studie;operace dokončování
Keywords in different language: labyrinth rings;time study;finishing
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zkoumáním spotřeby času při výrobě ocelových labyrintových šestidílných kroužků, konkrétně při operaci dokončování pro jednu z technologií výroby. Práce obsahuje popis labyrintových kroužků a jejich aplikaci, popis jednotlivých technologií výroby a na základě problémových úseků je vybrána vhodná časová studie, pomocí níž je cílem získat odhad spotřeby času, a dle výsledku navrhnout vhodný způsob normování pro výrobu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the research of the consumption of time during the production of six-part steel labyrinth rings especially the finishing operation. The bachelor thesis contains the description and use of labyrinth rings and the description of the technology. The selection of suitable time study is based on problem sections. Time study is used for the estimation of consumption of time. The result of time study is used for designing of standards for the production of labyrinth rings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Milsimerova_2012.pdfPlný text práce4,7 MBAdobe PDFView/Open
Milsimerova-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce600,09 kBAdobe PDFView/Open
Milsimerova.- opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Milsimerova - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce362,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2610

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.