Název: Aplikace metody FMEA při výrobě tepelného výměníku
Další názvy: Application of FMEA method in produce of heat exchanger
Autoři: Murtingerová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Melichar, Martin
Oponent: Jeníček, Štěpán
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2620
Klíčová slova: FMEA;kritéria hodnocení;rizikové prioritní číslo;tepelný výměník;nápravná opatření
Klíčová slova v dalším jazyce: FMEA;evaluation criteria;risk priority number;heat exchanger;corrective action
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je posoudit pomocí nástroje FMEA rizika potencionálního vzniku chyb při výrobě tepelného výměníku pro firmu Dioss Nýřany, a. s. a navrhnout opatření, která by vedla ke snížení rizika.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this Bachelor work is to consider risk of potential errors during producting the heat exchanger for a company Dioss Nýřany, a. s. and propose a solution that would reduce the risk.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Murtingerova Jitka.pdfPlný text práce5,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Murtingerova-posudek ved. BP.PDFPosudek vedoucího práce737,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Murtingerova- opo. posudek BP.PDFPosudek oponenta práce954,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Murtingerova- prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce449,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2620

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.