Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČesánek, Jiří
dc.contributor.authorKroft, Luboš
dc.contributor.refereeHnátík, Jan
dc.date.accepted2012-08-21
dc.date.accessioned2013-06-19T06:49:34Z-
dc.date.available2011-12-09cs
dc.date.available2013-06-19T06:49:34Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-28
dc.identifier49261
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2624
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zefektivnění přípravy NC programů na stroje s řídicím systémem Heidenhain ve spo-lečnosti GTW BEARINGS, s.r.o. Cílem je celkové zkrácení doby přípravy NC programů a tím snížení nákladů na výrobu. Při analýze výchozího stavu byly zjištěny nedo-statky a na jejich základě navrženy výrobní varianty, které přípravu výroby zjednoduší. Jedná se o změnu systému pří-pravy NC programů a inventuru nástrojů. Po aplikaci zmí-něných vylepšení by mělo být dosaženo požadovaných cílů.cs
dc.format60 s. (13 926 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprogramovánícs
dc.subjectspráva nářadícs
dc.subjectNC programcs
dc.subjectISOcs
dc.subjectdialogcs
dc.subjectstan-dardycs
dc.subjectprogramovací stanicecs
dc.subjectCAMcs
dc.subjectnejlepší variantacs
dc.titleZefektivnění programování skupiny strojů s ř.s. Heidenhaincs
dc.title.alternativeStreamlining of programming groups of machines with c.s. Heidenhainen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra technologie obráběnícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with efficiency improvement of NC programs for machines with Heidenhein operating system in GTW BEARINGS, ltd. The main goal is the reduction of preparation time of NC programs which is followed by reduc-tion of production costs. Imperfection has been found by the analysis of the earlier state. On the base of this analysis new production variants which will make the production easier have been designed. They are changes of preparation of NC programs and tools inventorying. Stated goals should be achieved after the application of these improvements.en
dc.subject.translatedprogrammingen
dc.subject.translatedmanagement of toolsen
dc.subject.translatedNC programen
dc.subject.translatedISOen
dc.subject.translateddialogen
dc.subject.translatedstandardsen
dc.subject.translatedprogramming stationen
dc.subject.translatedCAMen
dc.subject.translatedtotal costsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kroft_S09B0650P_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce12,24 MBAdobe PDFView/Open
Kroft - posudek ved. BP.PDFPosudek vedoucího práce767,01 kBAdobe PDFView/Open
Kroft- opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Kroft - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce386,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.