Title: Úprava a měření mikrogeometrie břitu nástroje
Other Titles: Preparation and Measurement of the Cutting Edge Microgeometry
Authors: Malý, Josef
Advisor: Česáková, Ivana
Referee: Nikl, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2627
Keywords: mikrogeometrie břitu;řezné nástroje;úprava a měření břitu;zaoblení a drsnost řezné hrany;dotykové a bezdotykové metody měření
Keywords in different language: microgeometry of cutting edge;cutting tools;preparation and measurement of cutting edge;radius and roughness of cutting edge;contact and contactless methods of measurement
Abstract: Bakalářská práce na téma ,,Úprava a měření mikrogeometrie břitu nástroje? se nejprve zabývá pojmem mikrogeometrie břitu a jejím vlivem na řezný proces. Poté popisuje technologie úpravy břitu a porovnává je mezi sebou. Další důležitý bod je schopnost vyhodnotit parametry mikrogeometrie břitu (zaoblení a drsnost břitu) pomocí dotykových a bezdotykových metod měření a jejich vzájemné porovnání. V závěru je obsažen technicko-ekonomický přínos úpravy mikrogeometrie břitu a celkové zhodnocení mikrogeometrie břitu ve spojitosti s životním cyklem řezného nástroje.
Abstract in different language: My bachelor thesis deals with Preparation and Measurement of the Cutting Edge Microgeometry. At first, that describes a concept of the cutting edge microgeometry and its influence on the cutting process. Next technologies of the cutting edge preparation are concerned with as well as their comparison. Another point is an ability to evaluate the cutting edge microgeometry parameters (radius and roughness of the cutting edge) using contact and contactless methods along with their comparison. The conclusion contains benefits of the cutting edge microgeometry preparation and overall evaluation of the cutting edge microgeometry in connection with the life cycle of the cutting tool.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maly_Josef_BP2011_2012.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Maly - hodnoceni - BP.PDFPosudek vedoucího práce915,86 kBAdobe PDFView/Open
Maly - opo - BP.PDFPosudek oponenta práce914,25 kBAdobe PDFView/Open
Maly- prubeh obhajoby BP.PDFPrůběh obhajoby práce255,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2627

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.