Název: Kvantitativní hodnocení částic minoritních fází v oceli CB2 po zkouškách tečení
Další názvy: Quantitative evaluation of particles of minority phases in the steel CB2 after creep exposition
Autoři: Kepka, Karel
Vedoucí práce/školitel: Jandová, Dagmar
Oponent: Kříž, Antonín
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2633
Klíčová slova: modifikovaná (9-12)% Cr ocel;CB2;precipitace částic;creepová expozice;kvantitativní hodnocení;EDX mikroanalýza
Klíčová slova v dalším jazyce: modified (9-12)% Cr steel;CB2;particles precipitation;creep exposition;quantitative evaluation;EDX microanalysis
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá kvantitativním hodnocením minoritních fází oceli CB2, která se chemickým složením řadí mezi tzv. modifikované (9-12)%Cr ocelí, po zkouškách tečení. Hodnocené snímky byly pořízeny na transmisním a řádkovacím elektronovém mikroskopu, které byly zpracovány pomocí obrazové analýzy. Je diskutován vliv precipitace na žáropevnost materiálu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with quantitative evaluation of minority phases in the steel CB2 which belongs by the chemical composition to so called modified (9-12)%Cr steels after a creep exposition. Evaluated image were taken at transmission and scanning electron microscopes and they were processed by using image analysis. Influence of precipitation on creep resistance of the material is discussed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kvantitativni hodnoceni castic minoritnich fazi u oceli CB2 po zkouskach teceni.pdfPlný text práce5,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Kepka.tifPosudek vedoucího práce125,69 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Kepka.tifPosudek oponenta práce103,88 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Kepka.tifPrůběh obhajoby práce32,06 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2633

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.