Title: Kvantitativní hodnocení částic minoritních fází v oceli CB2 po zkouškách tečení
Other Titles: Quantitative evaluation of particles of minority phases in the steel CB2 after creep exposition
Authors: Kepka, Karel
Advisor: Jandová, Dagmar
Referee: Kříž, Antonín
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2633
Keywords: modifikovaná (9-12)% Cr ocel;CB2;precipitace částic;creepová expozice;kvantitativní hodnocení;EDX mikroanalýza
Keywords in different language: modified (9-12)% Cr steel;CB2;particles precipitation;creep exposition;quantitative evaluation;EDX microanalysis
Abstract: Bakalářská práce se zabývá kvantitativním hodnocením minoritních fází oceli CB2, která se chemickým složením řadí mezi tzv. modifikované (9-12)%Cr ocelí, po zkouškách tečení. Hodnocené snímky byly pořízeny na transmisním a řádkovacím elektronovém mikroskopu, které byly zpracovány pomocí obrazové analýzy. Je diskutován vliv precipitace na žáropevnost materiálu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with quantitative evaluation of minority phases in the steel CB2 which belongs by the chemical composition to so called modified (9-12)%Cr steels after a creep exposition. Evaluated image were taken at transmission and scanning electron microscopes and they were processed by using image analysis. Influence of precipitation on creep resistance of the material is discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kvantitativni hodnoceni castic minoritnich fazi u oceli CB2 po zkouskach teceni.pdfPlný text práce5,82 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Kepka.tifPosudek vedoucího práce125,69 kBTIFFView/Open
OP_Kepka.tifPosudek oponenta práce103,88 kBTIFFView/Open
Prubeh_Kepka.tifPrůběh obhajoby práce32,06 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2633

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.