Title: Porovnanie algoritmov na analýzu sekvencií pohľadu
Authors: Móro, Róbert
Melúch, Michal
Mokrý, Martin
Bieliková, Mária
Citation: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 41-45. ISBN 978-80-261-0720-0.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26332
ISBN: 978-80-261-0720-0
Keywords: sekvence pohledu;algoritmus;testování použitelnosti;UX
Keywords in different language: view sequence;algorithm;usability testing;UX
Abstract in different language: Sledovanie pohľadu si v súčasnosti nachádza uplatnenie v rôznych oblastiach v praxi (napr. pri testovaní použiteľnosti aplikácií), ako aj vo výsku-me, kde je využiteľné ako jeden zo zdrojov implicitnej spätnej väzby pri mode-lovaní interakcie a vlastností používateľa. V tomto príspevku sa venujeme po-rovnaniu existujúcich algoritmov na analýzu sekvencií pohľadu, ktorá slúži na hľadanie opakujúcich sa vzorov, umožňuje identifikovať rôzne stratégie použí-vateľov alebo ich skupiny pri interakcii s Webom. Vytvorili sme systém, ktorý spracúva dáta zo sledovania pohľadu a poskytuje prostredie pre porovnanie týchto algoritmov na rôznych dátových množinách. V práci opisujeme doteraz nazbieranú dátovú množinu, identifikované problémy existujúcich algoritmov a možnosti ich ďalšieho vylepšenia.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Data a znalosti 2017
Data a znalosti 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moro.pdfPlný text491,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.