Title: Univerzální řešení domén v relační databázi
Authors: Zíma, Martin
Nykl, Michal
Dostal, Martin
Citation: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 116-119. ISBN 978-80-261-0720-0.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26347
ISBN: 978-80-261-0720-0
Keywords: databázové systémy;integrity constraints;doménové atributy
Keywords in different language: database systems;integritní omezení;domain attributes
Abstract in different language: Tento příspěvek je zaměřen na relační databáze a představuje náš inovativní přístup k problematice využívání atributů s výčtovým datovým ty-pem (dále označovány jako doménové atributy). Velkým nedostatkem existují-cích řešení daného problému je např. nezbytný zásah do navrženého schématu databáze při každém požadavku na přidání nového doménového atributu. Námi navržený způsob správy doménových atributů využívá některé dobré vlastnosti dřívějších řešení, není závislý na zvoleném relačním systému řízení báze dat a nevyžaduje zásah do schématu databáze kromě přidání nového doménového atributu. Navržený způsob správy doménových atributů v relační databázi bude využit v námi řešeném projektu Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lin-gvisticky strukturované databázi.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
Data a znalosti 2017
Data a znalosti 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zima.pdfPlný text529,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26347

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.