Název: Vyhľadávanie významných konceptov v rámci konceptuálnej analýzy dát
Autoři: Smatana, Miroslav
Butka, Peter
Čabalová, Zuzana
Citace zdrojového dokumentu: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 131-135. ISBN 978-80-261-0720-0.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26350
ISBN: 978-80-261-0720-0
Klíčová slova: formální konceptová analýza;vyhledávání informací;Levenshteinova vzdálenost
Klíčová slova v dalším jazyce: formal conceptual analysis;searching information;Levenshteinova distance
Abstrakt v dalším jazyce: Existuje množstvo prístupov a nástrojov, ktoré slúžia na extrakciu konceptuálnych štruktúr zo vstupného datasetu. Ich hlavným cieľom je pomôcť používateľovi lepšie porozumieť vstupným dátam a vzťahom medzi nimi. Jed-nou z takýchto metód je formálna konceptová analýza (FCA), ktorá je schopná spracovať a analyzovať vstupné dáta v tvare objekt-atribútov tabuľky na zákla-de ich vzťahov. FCA obsahuje niekoľko modelov, v tejto práci budeme praco-vať s modelom zovšeobecneného jednostranne fuzzy konceptového zväzu (GOSCL), ktorý je schopný pracovať s rozličnými typmi atribútov. Avšak jed-ným z problémov GOSCL je množstvo konceptov, ktoré generuje. Existuje nie-koľko prístupov, ktoré riešia problém generovania veľkého množstva koncep-tov. V tejto práci sa zameriame na získavanie len tých konceptov, ktoré môžu byť pre používateľa potencionálne užitočné na základe ním zadaného dopytu.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Data a znalosti 2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Butka.pdfPlný text485,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26350

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.