Title: Personalizované odporúčanie využívajúce vizuálne stimuly
Authors: Gašpar, Peter
Kompan, Michal
Bieliková, Mária
Citation: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 176-180. ISBN 978-80-261-0720-0.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26359
ISBN: 978-80-261-0720-0
Keywords: obsahové doporučení;analýza chování uživatelů;extrakce vizuálních stimulů
Keywords in different language: content recommendation;analysis of user behavior;extraction of visual stimuli
Abstract in different language: Analýza správania používateľa na Webe je v súčasnosti otvoreným výskumným problémom. Používatelia interagujú s webovými stránkami rôz-nymi spôsobmi a snahou výskumníkov je tieto interakcie správne interpretovať a použiť pre rôzne úlohy. Interakcie používateľov sú dôležitým vstupom pre odporúčacie systémy, ktoré sa využívajú ako jedna z metód pre zlepšenie pou-žívateľského zážitku na Webe. Obsahové odporúčanie využíva charakteristiky položiek pre generovanie personalizovaného odporúčania. Obrázky sa stali po-pulárnym zdrojom informácií v mnohých doménach (napr. nakupovanie), kde ovplyvňujú to, ako sa používateľ rozhoduje. V našej práci využívame vizuálne črty extrahované z obrázkov. Naším cieľom je preskúmať zapojenie obrázkov a vizuálnych stimulov do procesu odporúčania so zámerom skvalitniť existujúce prístupy založené na obsahu.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Data a znalosti 2017
Data a znalosti 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gaspar.pdfPlný text497,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26359

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.