Název: Syntéza nanokompozitních materiálů na bázi kov-uhlík laserovou ablací
Další názvy: Formation of nanocomposite material based on metal-carbon using laser ablation
Autoři: Marchevka, Petr
Vedoucí práce/školitel: Křenek, Tomáš
Oponent: Duchek, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2636
Klíčová slova: pulzní laserová ablace;dielektrický průraz;nanokompozit;SEM/EDX;Ramanova spektroskopie;rentgenová difrakce
Klíčová slova v dalším jazyce: laser pulse ablation;dielectric breakdown;nanocomposite;SEM/EDX;Raman spectroscopy;XRD
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na laserově indukovanou syntézu nanokompozitních materiálů na bázi Ge-C, Te-C, které vykazují polovodivý charakter. Nanokompozitní materiály byly deponovány pomocí pulsní laserové ablace Te a Ge terče za současného rozkladu hexanu v dielektrickém průrazu. Získané deposity byly analyzovány optickou mikroskopií, SEM/EDX, Ramanovou spektroskopií a rentgenovou difrakcí.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on laser induced synthesis of nanocomposites based on semiconducting Ge-C and Te-C. These deposits were created using pulse laser ablation of Te and Ge target by simultaneous decomposition of hexane of dielectric breakdown. Obtained deposits we analyzed by optical microscopy, SEM/EDX, Raman spectroscopy and XRD.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace-Marchevka Petr.pdfPlný text práce10,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Marchevka.tifPosudek vedoucího práce179,76 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Marchevka.tifPosudek oponenta práce133,25 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Marchevka.tifPrůběh obhajoby práce37,07 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2636

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.