Title: Syntéza nanokompozitních materiálů na bázi kov-uhlík laserovou ablací
Other Titles: Formation of nanocomposite material based on metal-carbon using laser ablation
Authors: Marchevka, Petr
Advisor: Křenek, Tomáš
Referee: Duchek, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2636
Keywords: pulzní laserová ablace;dielektrický průraz;nanokompozit;SEM/EDX;Ramanova spektroskopie;rentgenová difrakce
Keywords in different language: laser pulse ablation;dielectric breakdown;nanocomposite;SEM/EDX;Raman spectroscopy;XRD
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na laserově indukovanou syntézu nanokompozitních materiálů na bázi Ge-C, Te-C, které vykazují polovodivý charakter. Nanokompozitní materiály byly deponovány pomocí pulsní laserové ablace Te a Ge terče za současného rozkladu hexanu v dielektrickém průrazu. Získané deposity byly analyzovány optickou mikroskopií, SEM/EDX, Ramanovou spektroskopií a rentgenovou difrakcí.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on laser induced synthesis of nanocomposites based on semiconducting Ge-C and Te-C. These deposits were created using pulse laser ablation of Te and Ge target by simultaneous decomposition of hexane of dielectric breakdown. Obtained deposits we analyzed by optical microscopy, SEM/EDX, Raman spectroscopy and XRD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Marchevka Petr.pdfPlný text práce10,21 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Marchevka.tifPosudek vedoucího práce179,76 kBTIFFView/Open
OP_Marchevka.tifPosudek oponenta práce133,25 kBTIFFView/Open
Prubeh_Marchevka.tifPrůběh obhajoby práce37,07 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.