Název: The agent-based model of the dynamic spectrum access networks based on the bilateral bargaining
Autoři: Vološin, Marcel
Šlapak, Eugen
Gazda, Juraj
Citace zdrojového dokumentu: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalo sti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 181-186. ISBN 978-80-261-0720-0.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26360
ISBN: 978-80-261-0720-0
Klíčová slova: modelování na základě agentů;kognitivní sítě;elektronické trhy;MASCEM
Klíčová slova v dalším jazyce: agent-based modeling;cognitive networks;electronic markets;MASCEM
Abstrakt v dalším jazyce: This paper describes a simple bargaining mechanism that allows au-tonomous agents to engage in a bargaining decisions taking place in the dynam-ic spectrum access market. The agents take on the role of operators which aims to purchase the frequency spectra on the wholesale market and in turn, provide the services towards the end-users. In the paper, the wholesale distribution of the resources in the agent-based model is governed by the bilateral bargaining between the operators and the spectrum broker. The aim of such an interaction is to reach agreements (agreement in terms of the negotiated wholesale price and number of contracted channels) through an iterative bargaining. The opera-tors aim to attract the end-users via dynamic retail pricing scheme. The activity of the end-users follows the truncated Gaussian distribution, which mimics the activity of the end-users throughout the daily cycle. The numerical results sug-gest that the model is capable of capturing the stochastic activity of the end-users, which reflects itself in the variable operator's profit and retail price.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Data a znalosti 2017
Data a znalosti 2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Volosin.pdfPlný text790,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26360

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.