Title: Vliv integrity povrchu na mechanické vlastnosti
Other Titles: Influence of surface integrity on the mechanical properties
Authors: Auterský, Václav
Advisor: Kříž, Antonín
Referee: Kaiser, Jaroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2638
Keywords: Integrita povrchu;drsnost povrchu;únava materiálu;ČSN 19 436
Keywords in different language: Surface integrity;surface roughness;matriál fatigue ČSN 19 436
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vztahem drsnosti povrchu a metod obrábění na únavové vlastnosti materiálu. Je rozdělena na teoretickou část, kde je popsána integrita povrchu a prakticko část, kde byla provedeno měření drsností povrchu a únavové zkoušky.
Abstract in different language: This thesis deals with the relationship between surface roughness and machining methods for fatigue properties of the material. It is divided into a theoretical part where the integrity of the surface is described and a practical part, where it was necessary to measure surface roughness and fatigue tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Autersky.pdfPlný text práce10,19 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Autersky.tifPosudek vedoucího práce133,43 kBTIFFView/Open
OP_Autersky.tifPosudek oponenta práce192,57 kBTIFFView/Open
Prubeh_Autersky.tifPrůběh obhajoby práce52,23 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2638

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.