Title: Sledování opotřebení a dynam. rázového kontaktního namáhání laserem povrchově kalených ocelí
Other Titles: An observation on laser surface hardened steels - wear and dynamical contact stress characteristics
Authors: Fiedler, Lukáš
Advisor: Kříž, Antonín
Referee: Mentl, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2639
Keywords: laserové povrchové kalení;indukční povrchové kalení;opotřebení;impact test;tribologický test PIN-on-DISC
Keywords in different language: laser surface hardening;induction surface hardening;wear;impact test;tribological test PIN-on-DISC
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a experimentální. Teoretická část se zabývá obecným tepelným zpracováním ocelí, technologií povrchového kalení a to především technologii indukčního povrchového kalení a laserového povrchového kalení. Experimentální část zkoumá velikost opotřebení povrchu povrchově kalených ocelí vybranými zkouškami. Dále se snaží vystihnout závislost opotřebení povrchu na tepelném zpracování základního materiálu před povrchovým kalením.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis is divided into two parts ? theoretical and experimental. The theoretical part is focused on common ways of heat treatment and the vast majority is devoted to laser surface hardening technology and induction hardening technology. Firstly, the experimental part evaluates a volume wear of surface hardened steels. Secondly, it makes a description of a surface wear influential in heat treatment of basic material before surface hardening process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fiedler_BP_2012.pdfPlný text práce34,22 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Fiedler.tifPosudek vedoucího práce117,52 kBTIFFView/Open
OP_Fiedler.tifPosudek oponenta práce162,21 kBTIFFView/Open
Prubeh_Fiedler.tifPrůběh obhajoby práce41,57 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.