Název: Sledování opotřebení a dynam. rázového kontaktního namáhání laserem povrchově kalených ocelí
Další názvy: An observation on laser surface hardened steels - wear and dynamical contact stress characteristics
Autoři: Fiedler, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Kříž, Antonín
Oponent: Mentl, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2639
Klíčová slova: laserové povrchové kalení;indukční povrchové kalení;opotřebení;impact test;tribologický test PIN-on-DISC
Klíčová slova v dalším jazyce: laser surface hardening;induction surface hardening;wear;impact test;tribological test PIN-on-DISC
Abstrakt: Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a experimentální. Teoretická část se zabývá obecným tepelným zpracováním ocelí, technologií povrchového kalení a to především technologii indukčního povrchového kalení a laserového povrchového kalení. Experimentální část zkoumá velikost opotřebení povrchu povrchově kalených ocelí vybranými zkouškami. Dále se snaží vystihnout závislost opotřebení povrchu na tepelném zpracování základního materiálu před povrchovým kalením.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor´s thesis is divided into two parts ? theoretical and experimental. The theoretical part is focused on common ways of heat treatment and the vast majority is devoted to laser surface hardening technology and induction hardening technology. Firstly, the experimental part evaluates a volume wear of surface hardened steels. Secondly, it makes a description of a surface wear influential in heat treatment of basic material before surface hardening process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Fiedler_BP_2012.pdfPlný text práce34,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Fiedler.tifPosudek vedoucího práce117,52 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Fiedler.tifPosudek oponenta práce162,21 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Fiedler.tifPrůběh obhajoby práce41,57 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2639

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.