Title: Řízený vývoj mikrostruktury vícefázových ocelí
Other Titles: Controlled evolution of microstructure of multiphase steels
Authors: Vomáčka, Miroslav
Advisor: Kučerová, Ludmila
Referee: Jandová, Dagmar
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2640
Keywords: quenching and partitioning;inkrementální deformace;termomechanické zpracování;vysocepevné oceli;zbytkový austenit;termomechanický simulátor;barevné leptání
Keywords in different language: quenching and partitioning;incremental deformation;thermomechanical processing;high-strength steel;retained austenite;thermomechanical simulator;colour etching
Abstract: Bakalářská práce se zabývá termomechanickým zpracováním Quenching and Partitioning modifikovaným o inkrementální deformaci. Experiment byl proveden na třech tavbách se stejným obsahem uhlíku a odlišným obsahem křemíku a manganu. V experimentálním programu byl zkoumán vliv rychlosti ochlazování a vliv chemického složení na vývoj struktury a mechanické vlastnosti. Získané struktury byly analyzovány pomocí světelné, laserové konfokální a elektronové řádkovací mikroskopie. Použito bylo běžné i barevné leptání. Mechanické vlastnosti byly stanoveny tahovou zkouškou a měřením tvrdosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with heat treatment for steels called Quenching and Partitioning which is modified by an incremental deformation. Experiment was performed on three steels with constant content of carbon and different contents of silicon and manganese. The effect of cooling rate and chemical composition on microstructure evolution and mechanical properties was examined. Obtained microstructures by classic and colour etching technics were analysed by light, laser confocal and scanning electron microscopy. Mechanical properties were determined by a tensile test and hardness measurement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vomacka_Miroslav_2012.pdfPlný text práce5,31 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Vomacka_12.tifPosudek vedoucího práce50,77 kBTIFFView/Open
OP_Vomacka_12.tifPosudek oponenta práce173,09 kBTIFFView/Open
Prubeh_Vomacka.tifPrůběh obhajoby práce40,24 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.