Title: Analýza přesnosti polohování a kalibrace dvojramenného SCARA robotu
Other Titles: Accuracy analysis of positioning and calibration of Dual Arm SCARA robot
Authors: Pittr, Lukáš
Advisor: Schlegel, Miloš
Referee: Švejda, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2642
Keywords: SCARA;dual SCARA robot;kalibrace;kinematický popis;lineární nejmenší čtverce
Keywords in different language: SCARA;dual SCARA robot;calibration;error model;kinematic description;linear least squares
Abstract: Práce obsahuje postup pro jednoduchou kalibraci dual SCARA robota při použití přímého a nepřímého kinematického popisu pomocí DH transformace a geometrického jakobiánu. Dále se zabývá shrnutím možných postupů měření pozice efektoru. Nakonec je ukázán odhad neznámých parametrů délky ramen pomocí iterační metody lineárních nejmenších čtverců.
Abstract in different language: The work includes a simple procedure for calibrating the dual SCARA robot using direct and indirect kinematic description using the DH transform.It also deals with a summary of possible effector position measurement procedures. Finally, the estimation of unknown parameters indicated by the length of the shoulder using the linear least squares.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka.pdfPlný text práce445,53 kBAdobe PDFView/Open
Pittr-v.pdfPosudek vedoucího práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Pittr-o.pdfPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
Pittr-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,24 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.