Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSchlegel, Miloš
dc.contributor.authorPittr, Lukáš
dc.contributor.refereeŠvejda, Martin
dc.date.accepted2012-09-13
dc.date.accessioned2013-06-19T06:29:05Z-
dc.date.available2010-09-20cs
dc.date.available2013-06-19T06:29:05Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-08-31
dc.identifier41209
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2642
dc.description.abstractPráce obsahuje postup pro jednoduchou kalibraci dual SCARA robota při použití přímého a nepřímého kinematického popisu pomocí DH transformace a geometrického jakobiánu. Dále se zabývá shrnutím možných postupů měření pozice efektoru. Nakonec je ukázán odhad neznámých parametrů délky ramen pomocí iterační metody lineárních nejmenších čtverců.cs
dc.format29 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectSCARAcs
dc.subjectdual SCARA robotcs
dc.subjectkalibracecs
dc.subjectkinematický popiscs
dc.subjectlineární nejmenší čtvercecs
dc.titleAnalýza přesnosti polohování a kalibrace dvojramenného SCARA robotucs
dc.title.alternativeAccuracy analysis of positioning and calibration of Dual Arm SCARA roboten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe work includes a simple procedure for calibrating the dual SCARA robot using direct and indirect kinematic description using the DH transform.It also deals with a summary of possible effector position measurement procedures. Finally, the estimation of unknown parameters indicated by the length of the shoulder using the linear least squares.en
dc.subject.translatedSCARAen
dc.subject.translateddual SCARA roboten
dc.subject.translatedcalibrationen
dc.subject.translatederror modelen
dc.subject.translatedkinematic descriptionen
dc.subject.translatedlinear least squaresen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka.pdfPlný text práce445,53 kBAdobe PDFView/Open
Pittr-v.pdfPosudek vedoucího práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Pittr-o.pdfPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
Pittr-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,24 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.