Title: Charakteristiky impulzního generátoru v závislosti na typu zátěže
Other Titles: Characteristics of the impulse generator depending on the load type
Authors: Veisheipl, Karel
Citation: FIŘT, Jaroslav ed. Elektrotechnika a informatika: XVIII. ročník konference doktorských prací Zámek Nečtiny, 3.-4. listopadu 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. [140-144].
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/26521
ISBN: 978–80–261–0516–9
Keywords: kapacitní zatížení;impulsní generátor;bleskové impulzní napětí;vícestupňový generátor;simulace;omezení časových parametrů
Keywords in different language: capacity load;impulse generator;lightning-impulse voltage;multi-stage generator;simulation;time parameters limitations
Abstract in different language: During practical measurements with the impulse generator, time parameters of the lightning-impulse voltage can be affected by test object’s parameters like high capacitance. To quickly ensure that those time parameters are still according to the standards, it is good to support those practical measurements by simulations that can help to determine generator’s limitations.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KEE)
2016
2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veisheipl.pdfPlný text475,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.