Title: Využití metod zpracování obrazu pro určování mechanických vlastností polymerů
Other Titles: Using image processing methods for determining mechanical properties of polymers
Authors: Vlk, Jan
Advisor: Jiřík, Miroslav
Referee: Ryba, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2656
Keywords: polymer;textura;local binary patterns;matice sousednosti;GLRL;geometrické momenty;Bayesův klasifikátor;support vector machine;klasifikátor podle k-nejbližšího souseda;Huovy momenty
Keywords in different language: polymer;texture;local binary patterns;coocurance matrix;GLRL;geometric moments;Hu's moments;Bayesian classifier;support vector machine;nearest neighbor classifier
Abstract: Předložená práce se zabývá hodnocením metod extrakce příznaků z obrazových dat a dále testováním klasifikačních algoritmů. Testovaná data jsou svým charakterem textury. Původní motivací napsání této práce byla potřeba klasifikovat jednotlivé typy mikroskopických struktur polymerových skel a následné určení jejich fyzikálních vlastností. Problém texturní klasifikace polymerů můžeme samozřejmě zobecnit na různé typy obrazových vstupů.
Abstract in different language: The goal of the thesis is evaluation of feature extraction and classification algorithms for texture recognition. First motivation for the thesis writing was physical feature recognition of polymer glasses through image processing. This problem can be generalized about simple texture recognition for different types of images not only for pictures of polymers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_JanVlk.pdfPlný text práce8,18 MBAdobe PDFView/Open
vlk-v.pdfPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
vlk-o.pdfPosudek oponenta práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
vlk-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,43 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2656

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.