Název: Využití metod zpracování obrazu pro určování mechanických vlastností polymerů
Další názvy: Using image processing methods for determining mechanical properties of polymers
Autoři: Vlk, Jan
Vedoucí práce/školitel: Jiřík, Miroslav
Oponent: Ryba, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2656
Klíčová slova: polymer;textura;local binary patterns;matice sousednosti;GLRL;geometrické momenty;Bayesův klasifikátor;support vector machine;klasifikátor podle k-nejbližšího souseda;Huovy momenty
Klíčová slova v dalším jazyce: polymer;texture;local binary patterns;coocurance matrix;GLRL;geometric moments;Hu's moments;Bayesian classifier;support vector machine;nearest neighbor classifier
Abstrakt: Předložená práce se zabývá hodnocením metod extrakce příznaků z obrazových dat a dále testováním klasifikačních algoritmů. Testovaná data jsou svým charakterem textury. Původní motivací napsání této práce byla potřeba klasifikovat jednotlivé typy mikroskopických struktur polymerových skel a následné určení jejich fyzikálních vlastností. Problém texturní klasifikace polymerů můžeme samozřejmě zobecnit na různé typy obrazových vstupů.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of the thesis is evaluation of feature extraction and classification algorithms for texture recognition. First motivation for the thesis writing was physical feature recognition of polymer glasses through image processing. This problem can be generalized about simple texture recognition for different types of images not only for pictures of polymers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_JanVlk.pdfPlný text práce8,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vlk-v.pdfPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vlk-o.pdfPosudek oponenta práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vlk-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2656

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.