Title: Elektrická analogie sdílení tepla vedením
Other Titles: Electric analogy of conductive heat exchange
Authors: Císler, Petr
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Rada, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2661
Keywords: elektrická analogie;vedení tepla;elektrotepelný model;elektrický model;pec
Keywords in different language: electric analogy;heat conduction;electric-heat model;electric model;furnace
Abstract: Práce je zaměřena na vedení tepla a jeho analogické elektrické řešení. Popisuje vztahy mezi tepelnými a elektrickými veličinami. Dále je zkonstruován a analyzován elektrotepelný model stěny žíhací pece. Na závěr je srovnání typů řešení modelu pomocí PC programu Tina.
Abstract in different language: This work is focused on a heat conduction and analogical electric solution. It describes relations between heat quantities and electric quantities. Next is projected and analysed electric-heat model of a side of an annealing furnance. Finaly are compared the types of a model constructions by using PC program Tina.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Petr_Cisler.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
040788_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce334,23 kBAdobe PDFView/Open
040788_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,24 kBAdobe PDFView/Open
040788_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce124,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2661

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.