Název: Elektrická analogie sdílení tepla vedením
Další názvy: Electric analogy of conductive heat exchange
Autoři: Císler, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Rada, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2661
Klíčová slova: elektrická analogie;vedení tepla;elektrotepelný model;elektrický model;pec
Klíčová slova v dalším jazyce: electric analogy;heat conduction;electric-heat model;electric model;furnace
Abstrakt: Práce je zaměřena na vedení tepla a jeho analogické elektrické řešení. Popisuje vztahy mezi tepelnými a elektrickými veličinami. Dále je zkonstruován a analyzován elektrotepelný model stěny žíhací pece. Na závěr je srovnání typů řešení modelu pomocí PC programu Tina.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on a heat conduction and analogical electric solution. It describes relations between heat quantities and electric quantities. Next is projected and analysed electric-heat model of a side of an annealing furnance. Finaly are compared the types of a model constructions by using PC program Tina.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Petr_Cisler.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040788_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce334,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040788_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040788_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce124,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2661

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.