Title: Návrh nového uspořádání výrobních prostor
Other Titles: Proposal for new spatial arrangement
Authors: Kratochvílová, Veronika
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Sigmundová Barbora, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26626
Keywords: uspořádání;layout;cesty;logistika
Keywords in different language: arrangement;layout;ways;logistics
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového uspořádání výrobních prostor. Práce je řešena v Tachovské společnosti, která zamýšlí rozšířit současnou výrobní halu o další. Byl vytvořen detailní návrh s uspořádáním strojů a zařízení, uspořádání jednotlivých úseků jak v současné, tak i v požadované nové hale na základě provedených analýz pro převoz mezi sektory. Také zahrnuje navržení interních a externích cest. Návrh řeší i problémy ve výrobě ohledně malého prostoru mezi výrobními stroji a v uličkách.
Abstract in different language: This thesis deals with a proposal for a new spatial arrangement. The thesis is solved in a company in Tachov, which intends to extend the current production hall further. A detailed proposal was created with an arrangement of machines and devices, an arrangement of individual sections in both the current and the wanted new hall based on the analyses performed for the transport between sections. The thesis also includes a proposal for internal and external ways. The proposal solves the issues in manufactory concerning small space between the machines and in the alleys.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Veronika_Kratochvilova_2017.pdfPlný text práce6,43 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Kratochvilova.pdfPosudek vedoucího práce590,61 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Kratochvilova.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoby_DP_Kratochvilova.pdfPrůběh obhajoby práce881,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26626

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.