Title: Realizace ergonomická analýzy s možností implementace Motion Capture dat
Other Titles: Realisation of ergonomics analysis with possibility of implemetation of the Motion Capture data
Authors: Příhoda, Martin
Advisor: Hořejší Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Polcar Jiří, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26630
Keywords: rula;niosh;ocra;ergonomie;bezpečnost;záznam pohybu;simulace výrobních procesů;unity 3d;ms kinect;c#
Keywords in different language: rula;niosh;ocra;ergonomy;safety;motion capture;process simulation;unity 3d;ms kinect;c#
Abstract: Tato práce se zabývá ergonomickou analýzou, rozborem jejích metod a implementaci vhodné metody ve vývojovém prostředí Unity 3D s použitím zařízení MS Kinect jako vstupního snímače.
Abstract in different language: This work investigates the ergonomics analysis, check out the methods a implementation of the applicable method to the Unity 3D framework using MS Kinect device as a input sensor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - RULA v Unity.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Prihoda.pdfPosudek oponenta práce719,8 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Prihoda.pdfPosudek vedoucího práce535,04 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby_DP_Prihoda.pdfPrůběh obhajoby práce866,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.