Název: Technicko-ekonomické zhodnocení výroby lisovacího nástroje pro stropní panely do automobilů
Další názvy: Technical and economic evaluation of forming tool production for headliners
Autoři: Langová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Kleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Pěchota Pavel, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26631
Klíčová slova: technicko-ekonomické hodnocení;výroba;projekt;technologie;náklady;kalkulace;příspěvek na úhradu fixních nákladů
Klíčová slova v dalším jazyce: technical and economic evaluation;production;project;technology;costs;calculation;contribution margin
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickým hodnocení. Hlavním kritériem pro hodnocení jsou náklady. Hodnocen je použitý technologický postup a jeho vliv na výši nákladů a používaný způsob kalkulace ve společnosti. Výsledkem práce je navržení nového způsobu kalkulace při zohlednění plánovaného technologického postupu.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with technical and economic evaluation. The main criterion for the evaluation is cost. The technological process and its influence on the cost and also the method of calculation used in the company are evaluated. The result of the thesis is to propose a new method of calculation taking into account of the planned technological process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Langova.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Langova.pdfPosudek vedoucího práce600,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Langova.pdfPosudek oponenta práce981,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoby_DP_Langova.pdfPrůběh obhajoby práce927,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26631

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.