Název: Využití virtuálních montážních návodek
Autoři: Fejfarová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Hořejší Petr, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26634
Klíčová slova: montážní návodka;papírová návodka;virtuální návodka;montáž
Klíčová slova v dalším jazyce: assembly instructions;paper instructions;virtual instructions;assembly
Abstrakt: Cílem bylo vytvoření virtuální návodky, která sníží doposud potřebný čas na zaškolování nových zaměstnanců a tím se dosáhne zvýšení pracovní výkonnosti, snížení možných chyb a z toho plynoucí ulehčení práce díky eliminaci nevhodné montáže a následné demontáže součástek. Čím kratší bude zaškolování nových zaměstnanců, tím dříve budou moci plnohodnotně vykonávat svoji práci a produkovat bezchybné výrobky. Tyto návodky jsou také vhodné, pokud se člověk dostane do neznámé situace a má vykonat nějaký postup práce poprvé v životě.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim was to create virtual instructions which will reduce the time needed to train new employees in order to improve work performance, reduce mistakes, and relieve work by eliminating inappropriate assembly and dismantling of components. The time of training for new employees will be shorter. These guides are also appropriate if you get into an unknown situation and have to do some work for the first time in your life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Fejfarova Lucie.pdfPlný text práce3,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Fejfarova.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Fejfarova.pdfPosudek vedoucího práce839,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoby_DP_Fejfarova.pdfPrůběh obhajoby práce786,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26634

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.