Title: Využití virtuálních montážních návodek
Authors: Fejfarová, Lucie
Advisor: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hořejší Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26634
Keywords: montážní návodka;papírová návodka;virtuální návodka;montáž
Keywords in different language: assembly instructions;paper instructions;virtual instructions;assembly
Abstract: Cílem bylo vytvoření virtuální návodky, která sníží doposud potřebný čas na zaškolování nových zaměstnanců a tím se dosáhne zvýšení pracovní výkonnosti, snížení možných chyb a z toho plynoucí ulehčení práce díky eliminaci nevhodné montáže a následné demontáže součástek. Čím kratší bude zaškolování nových zaměstnanců, tím dříve budou moci plnohodnotně vykonávat svoji práci a produkovat bezchybné výrobky. Tyto návodky jsou také vhodné, pokud se člověk dostane do neznámé situace a má vykonat nějaký postup práce poprvé v životě.
Abstract in different language: The aim was to create virtual instructions which will reduce the time needed to train new employees in order to improve work performance, reduce mistakes, and relieve work by eliminating inappropriate assembly and dismantling of components. The time of training for new employees will be shorter. These guides are also appropriate if you get into an unknown situation and have to do some work for the first time in your life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fejfarova Lucie.pdfPlný text práce3,7 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Fejfarova.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Fejfarova.pdfPosudek vedoucího práce839,19 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby_DP_Fejfarova.pdfPrůběh obhajoby práce786,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26634

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.