Název: Aplikace infračervené spektroskopie v elektrotechnice
Další názvy: Application of Infrared Spectroscopy in Electrical Engineering
Autoři: Košťál, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Prosr, Pavel
Oponent: Polanský, Radek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2666
Klíčová slova: infračervená spektroskopie;spektrometr;infračervené spektrum;FT-IR;OMNIC
Klíčová slova v dalším jazyce: infrared spectroscopy;spectrometer;infrared spectrum;FT-IR;OMNIC
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analytickou metodou k identifikaci různých směsí a získávání informací o molekulární struktuře látky pomocí infračervené spektroskopie. V první části je popsána obecná teorie této metody, princip činnosti spektrometrů, metody měření a přípravy vzorků. Druhá část je věnována aplikacím infračervené spektroskopie v elektrotechnice v oblasti výroby a diagnostiky. Praktická část je zaměřena na měření dodaných vzorků touto metodou a vyhodnocení infračervených spekter.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with analytical method to identify different compounds and to obtain information about molecular structure of substance with the help of infrared spectroscopy. The first part describes the general theory of this method, the operation principle of spectrometers, measurement methods and sample preparation. The second part is devoted to applications of infrared spectroscopy in electrical engineering in the field of production and diagnostics. The practical part is focused on measurements of supplied samples by this method and evaluation of infrared spectra.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kostal_E10N0031P.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047325_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047325_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047325_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce117,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2666

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.