Title: Aplikace infračervené spektroskopie v elektrotechnice
Other Titles: Application of Infrared Spectroscopy in Electrical Engineering
Authors: Košťál, Pavel
Advisor: Prosr, Pavel
Referee: Polanský, Radek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2666
Keywords: infračervená spektroskopie;spektrometr;infračervené spektrum;FT-IR;OMNIC
Keywords in different language: infrared spectroscopy;spectrometer;infrared spectrum;FT-IR;OMNIC
Abstract: Diplomová práce se zabývá analytickou metodou k identifikaci různých směsí a získávání informací o molekulární struktuře látky pomocí infračervené spektroskopie. V první části je popsána obecná teorie této metody, princip činnosti spektrometrů, metody měření a přípravy vzorků. Druhá část je věnována aplikacím infračervené spektroskopie v elektrotechnice v oblasti výroby a diagnostiky. Praktická část je zaměřena na měření dodaných vzorků touto metodou a vyhodnocení infračervených spekter.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with analytical method to identify different compounds and to obtain information about molecular structure of substance with the help of infrared spectroscopy. The first part describes the general theory of this method, the operation principle of spectrometers, measurement methods and sample preparation. The second part is devoted to applications of infrared spectroscopy in electrical engineering in the field of production and diagnostics. The practical part is focused on measurements of supplied samples by this method and evaluation of infrared spectra.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kostal_E10N0031P.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
047325_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,86 kBAdobe PDFView/Open
047325_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,95 kBAdobe PDFView/Open
047325_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce117,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.