Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrnka, Pavel
dc.contributor.authorSoutor, Martin
dc.contributor.refereeTupa, Jiří
dc.date.accepted2012-06-07
dc.date.accessioned2013-06-19T06:29:37Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:29:37Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-09
dc.identifier47329
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2669
dc.description.abstractHlavní problematika diplomové práce je soustředěna na oblast řízení jakosti elektrotechnického podniku. Z hlediska konkurenceschopnosti podniku nastiňuje, jak dosáhnout díky doporučeným přístupům řízení lepší pozice na trhu a stabilní jakosti v konkrétní výrobě. V práci jsou blíže popsány přístupy pro ucelení systému řízení podniku s ohledem na kvalitu výroby, šetrnost výroby k životnímu prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Praktická část je zaměřena na hlavní předpoklady úspěšné certifikace, pro kterou je vytvořen modelový případ podniku se zaměřením na výrobu elektroizolačního materiálu. V této souvislosti je naznačen celý průřez certifikačního procesu od identifikace základních podnikových procesů po možnost získání certifikátu na příslušný systém řízení jakosti.cs
dc.format70 s., 22 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcertifikacecs
dc.subjectprocescs
dc.subjectjakostcs
dc.subjectproduktcs
dc.subjectmanagementcs
dc.subjectISO 9001cs
dc.subjectISO 14001cs
dc.subjectBS OHSAS 18001cs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectdokumentacecs
dc.subjectpříručka jakostics
dc.subjectauditcs
dc.subjectnormacs
dc.subjectcertifikátcs
dc.subjectizolační materiálcs
dc.titleCertifikace jako prostředek řízení jakosti elektrotechnických výrobkůcs
dc.title.alternativeCertification as a tool of quality control of electrotechnical productsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focussed on the issues in the area of quality control in electrical-engineering enterprises. Concerning business competitiveness I outline how to achieve better market position and stable quality by following recommended approaches to management in a concrete production. I explain in a detailed way approaches to systematisation of the management of an enterprise with regard to quality of the production, environment-friendliness of the production and finally occupational safety. The practical part of the thesis deals with the main conditions for successful certification. A model case of a company oriented on producing an electric insulation material is created for my purposes in this part. On this hypothetical case I endeavour to explain the whole certification process, from identifying of elementary business processes up to trying to get a certificate for a specific system of quality control.en
dc.subject.translatedcertificationen
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedqualityen
dc.subject.translatedproducten
dc.subject.translatedmanagementen
dc.subject.translatedISO 9001en
dc.subject.translatedISO 14001en
dc.subject.translatedBS OHSAS 18001en
dc.subject.translatedlegislationen
dc.subject.translateddocumentationen
dc.subject.translatedmanual of qualityen
dc.subject.translatedauditen
dc.subject.translatedstandarden
dc.subject.translatedcertificateen
dc.subject.translatedinsulating materialen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Soutor_Martin_2012.pdfPlný text práce42,45 MBAdobe PDFView/Open
047329_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce358,01 kBAdobe PDFView/Open
Soutor_O.pdfPosudek oponenta práce764,6 kBAdobe PDFView/Open
Soutor_OBH.pdfPrůběh obhajoby práce438,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2669

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.