Title: Elektrické vlastnosti kompozitních materiálů s plnivy na bázi vodivých polymerů
Other Titles: Electrical properties of composites with conductive polymer-based fillers
Authors: Zigler, Martin
Advisor: Vik, Robert
Referee: Kučerová, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2672
Keywords: kompozitní materiály;vodivé polymery;polyanilin;epoxidová pryskyřice;epoxidová matrice;perkolační práh;vodivá plniva
Keywords in different language: composite materials;conductive polymers;polyaniline;epoxy resin;epoxy matrix;percolation threshold;conductive fillers
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku kompozitních materiálů s plnivy na bázi vodivých polymerů. První dvě kapitoly obsahují literární rešerši na téma kompozitních materiálů a polymerů s vlastní vodivostí. Práce dále obsahuje popis přípravy vzorků kompozitů s matricí z epoxidové pryskyřice plněné polyanilinem, který byl dopovaný kyselinou sírovou a kyselinou octovou. U vzorků kompozitů byly poté měřeny stejnosměrné a frekvenční charakteristiky. Poslední kapitola obsahuje vyhodnocení výsledků měření a diskuzi k nim.
Abstract in different language: The master thesis is concerned with the composite materials with fillers based on inherently conductive polymers. The first two chapters contain literature review of composite materials and intrinsically conductive polymers. The master thesis also describes the preparation of composite samples consisting of an insulating epoxy resin matrix and conducting polyaniline additives, which were doped by sulfuric and acetic acids. The electrical characteristics (DC and frequency) of the composite samples were measured and these measurements are evaluated and discussed in the last chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZIGLER_DP.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFView/Open
Zigler_V.pdfPosudek vedoucího práce643,41 kBAdobe PDFView/Open
047332_oponent.pdfPosudek oponenta práce450,68 kBAdobe PDFView/Open
047332_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce176,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2672

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.