Title: Elektrochemické zdroje v silniční dopravě
Other Titles: Electrochemical power supplies in road transportation
Authors: Dvořák, Karel
Advisor: Kubík, Michal
Referee: Housar, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2673
Keywords: elektrochemický zdroj;hybridní vozidlo;elektromobil;Ni-MH;Li-ion;Li-pol;Li-Ti;Zn-vzduch;Li-vzduch;Al-vzduch;superkondenzátor;palivový článek;nabíjecí stanice;nabíjení;lehké materiály;převodovka;kolomotor;analýza;náklady
Keywords in different language: electrochemical source;hybrid car;electric car;Ni-MH;Li-ion;Li-pol;Li-Ti;Zn-air;Li-air;Al-air;superkapacitor;fuel cell;charge stations;charging;light materials;gearbox;electric hub motor;analysis;costs
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektrochemických zdrojů v oblasti silniční dopravy. Popisuje v současnosti používané zdroje a některé perspektivní nové technologie, ukazuje určitá specifické nároky kladeny na osobní a komerční dopravu.Dále se snaží nastínit problematiku provozu těchto vozidel ve městě a mimo aglomerace. V práci lze nalézt některé trendy budoucích konstrukcí elektromobilů a hybridních vozidel. Měření provedené v rámci této práce se snažilo porovnat provozní náklady vozidel s elektrochemickými zdroji a jejich konvenčními ekvivalenty.
Abstract in different language: This thesis deals with issues of electrochemical power supplies in the road transportation field. It describes today used power supplies and some new perspective technologies with focus to a specific point of view given by personal and commercial transportation demands. It includes traffic operation problems of the electrically propelled vehicles in cities and extra urban areas. Some future design trends of electrical and hybrid vehicles can be also found in this thesis. For proper operation costs comparison between the electrically propelled vehicle and a conventional equivalent vehicle, a measurement of selected values was performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DVORAK_Karel_E10N0015P_DP.pdfPlný text práce30,93 MBAdobe PDFView/Open
Dvorak_V.pdfPosudek vedoucího práce581,44 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak_O.pdfPosudek oponenta práce573,63 kBAdobe PDFView/Open
047333_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2673

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.