Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKohout Milan, Ing. et BcA.
dc.contributor.authorHrabáková, Andrea
dc.contributor.refereeMišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-5-31
dc.date.accessioned2018-01-15T15:00:12Z-
dc.date.available2016-5-4
dc.date.available2018-01-15T15:00:12Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-28
dc.identifier70077
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26742
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s uměleckým fenoménem performačního umění a jeho historií se zvláštním zřetelem na USA. K tomu slouží zejména teoretická část této práce. V ní je čtenář obeznámen s historií performačního umění, výraznými uměleckými osobnostmi a stěžejními díly jednotlivých období. Praktická část této práce slouží k porozumění vztahu mezi performačním uměním a širokou veřejností. Zkoumá všeobecné povědomí o tomto fenoménu a vztah české veřejnosti k jeho jednotlivým uměleckým formám. Práce je doplněna obrázkovou přílohou vztahující se k praktické části. Tyto obrázky byly součástí online dotazníku, který sloužil autorovi jako hlavní nástroj sběru dat.cs
dc.format50 s. (60 173 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectperformační uměnícs
dc.subjecthistorie performačního uměnícs
dc.subjectusacs
dc.subjectprůzkum veřejného mínění v črcs
dc.subjectdotazníková metodacs
dc.titleHistory of Performance Art in American context and its interpretation in Mass Mediacs
dc.title.alternativeHistory of Performance Art in American context and its interpretation in Mass Mediaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe aim of the bachelor's thesis is to inform the reader about the artistic phenomenon of performance art and its history with regard to the USA. The theoretical part is therefore dedicated to this aim. There, the history of performance art, distinguished performance artists and characteristic works of each particular era are explained to the reader. The practical part of the present thesis is designed to understand the relation between performance art and the general public. It investigates general awareness about the phenomenon and relation of the Czechs to particular forms of performance art. A part of the thesis is appendix containing pictures relating to the practical part. These pictures were part of the questionnaire, which has served the author as a main data collection tool.en
dc.subject.translatedperformance arten
dc.subject.translatedhistory of performance arten
dc.subject.translatedusaen
dc.subject.translatedsurvey data collection in the czech republicen
dc.subject.translatedquestionnaireen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hrabakova_2017.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Hrabakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce367,26 kBAdobe PDFView/Open
Hrabakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce548,33 kBAdobe PDFView/Open
Hrabakova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce338,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26742

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.