Title: Odstoupení Sudet v říjnu 1938 na území politického okresu Sušice
Other Titles: Withdrawal of the Sudetendaland in october 1938 on the territory of political district Sušice
Authors: Bayerová, Lucie Elizabeth
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26773
Keywords: československá republika;mnichovská dohoda;sudety;okupace pohraničí;politický okres sušice;druhá republika
Keywords in different language: czechoslovak republic;munich agreement;sudetenland;occupation borderland;political district sušice;second republic
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje dění po přijetí mnichovské dohody a její dopad na politický okres Sušice. Práce je rozdělena do třech hlavních kapitol. V první kapitole popisuji obecné souvislosti, které vedly k přijetí Mnichovského dohody. Ve druhé kapitole se soustřeďuji na politický okres Sušice a jeho ztráty po obsazení pohraničí v říjnu 1938. Poslední kapitola líčí průběh odsunu českého obyvatelstva z obsazeného území a potíže s tím spojené.
Abstract in different language: This thesis describes the events after the Munich agreement and its impact on the political district Sušice. The work is divided into three main chapters. The first chapter describes the general context which led to the adoption of the Munich Agreement. The second chapter focuses on political district Sušice and its losses after the occupation of the border in October 1938. The last chapter narrates the evacuation of the Czech population from occupied territory and difficulties associated with it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Lucie Elizabeth Bayerova.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
bayerova_lhotak.docPosudek vedoucího práce63 kBMicrosoft WordView/Open
bayerova_novotny.pdfPosudek oponenta práce424,05 kBAdobe PDFView/Open
bayerova_O.pdfPrůběh obhajoby práce389,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26773

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.