Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPolák Michal, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorOttová, Magdaléna
dc.contributor.refereeMurgaš Jaromír, PhDr. CSc.
dc.date.accepted2017-6-6
dc.date.accessioned2018-01-15T15:00:25Z-
dc.date.available2016-6-30
dc.date.available2018-01-15T15:00:25Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-24
dc.identifier72224
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26787
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problémem teorie emocí v psychologii. Jejím cílem je na základě přehledové rešerše poznatků odborné literatury dát odpověď na otázku, jaké je pole působnosti psychologické teorie emocí a především konceptu emoční inteligence ve vedení lidí a personálním managementu. Na tuto otázku se autorka snaží dát podrobnější odpověď v poslední kapitole práce, ve které dospívá k závěru, že v kompetenčním profilu původně technicky vzdělaných manažerů se objevuje vzdělanostní mezera právě ve znalostech psychiky lidí. Proto je bakalářská práce koncipována i jako prakticky využitelný krátký průvodce světem emocí a emoční inteligence pro ty manažery a personalisty, kteří se o problematice chtějí dozvědět něco více a najít jednoduché praktické rady pro svou práci.cs
dc.format38 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectemocecs
dc.subjectemoční inteligencecs
dc.subjectpsychologiecs
dc.subjectdruhy emocícs
dc.titleTeorie emocí ve filosofii/psychologiics
dc.title.alternativeTheory of emotions in psychology / philosophyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe subject of this Bachelor's Work is the emotion problem in psychology. Its aim is to give on the base of the expert literature knowledge summarizing research the answer for the question: What is field of activity of the psychological emotion theory and especially of the emotional intelligence concept for people leading and personnel management. The author is trying to give the detailed answer for this question in the last chapter of her work. She has come to the conclusion that in the authority profile of the originally technical well-educated managers appears erudition gap just in the knowledge of the people psychical. Therefore this Bachelor's Work is conceived also as a practically exploitable short guide in the world of emotions and emotional intelligence for the managers and the human resources officers who want to learn something more about this problem and to find simple practical advices for their job.en
dc.subject.translatedemotionsen
dc.subject.translatedemotional intelligenceen
dc.subject.translatedpsychologyen
dc.subject.translatedtypes of emotionsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Teorie emoci v psychologii -FINALN__ DOKUMENT- komplet upravy (1).pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
ottova_polak.pdfPosudek vedoucího práce650,21 kBAdobe PDFView/Open
ottova_murgas.pdfPosudek oponenta práce886,08 kBAdobe PDFView/Open
ottova_O.pdfPrůběh obhajoby práce429,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26787

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.