Title: Barokní stavby v kulturní krajině severního Plzeňska
Other Titles: Baroque architecture in the culture countryside of north of Pilsen
Authors: Tumpach, Pavel
Advisor: Hečková Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Křížková Červená Radka, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26795
Keywords: baroko;architektura;severní plzeňsko;genius loci;kulturní krajina;jan blažej santini-aichl;ondřej matěj kondel
Keywords in different language: baroque;architecture;north of pilsen;genius loci;cultural landscape;jan blazej santini-aichl;ondrej matej kondel
Abstract: Hlavním cílem bakalářské práce byla charakteristika vybraných barokních staveb, které se nacházejí v kulturní krajině severního Plzeňska.Území severního Plzeňska bylo rozděleno do sedmi mikroregionů - Kralovicko, Plasko, Manětínsko, Všerubsko, Třemošensko, Nýřansko, Touškovsko. Zde byly umístěny významné stavby barokních stavitelů. Nejvýznamnéji ovlivnily vzhled kulturní krajiny na severním Plzeňsku stavby Jana Blažeje Santiniho-Aichla, po jeho smrti pokračoval v realizaci jeho projektů Ondřej Matěj Kondel. Jeho stavitelské tvorbě byla věnována hlavní část práce. Bylo vytypováno pět sakrálních staveb - kostel sv. Mikuláše v Kozojedech, kostel sv. Prokopa ve Všehrdech, kaple sv. Antonína Paduánského v Nadrybech, kostel sv. Jiří v Kostelci nad Mží a kaple sv. Jana Nepomuckého v Druztové. Vybrané sakrální stavby byly podrobně popsány, byla pořízena fotodokumentace, která vypovídá o jejich zasazení do kontextu obce a místa a zachycuje jejich současný stav.
Abstract in different language: The theme of this is The Baroque Buildings in Cultural Landscape in the North of Pilsen. The main aim of the thesis was to describe and to make a photographic documentation of particular religious monuments. The faroque style significantly influences genius loci of the land scape in the north of Pilsen. I have chosen religious fuildings bulit between 1773 and 1745 constructed by architect and native of Kaznějov Ondřej Matěj Kondel. The selected religious monuments were bulit according to the project made by Jan Blažej Santini-Aichel. Among selected monuments are St. Nicholas Church in Kozojedy, St. Prokop Church in Všehrdy, St. Anton Church in Nadryby and St. Georg Church in Kostelec nade Mží. The author of St. Jan Nepomucký Chapel in Druztová in O.M. Kondel. It was a contract for Petr Hltfer - the city major of Pilsen. I visited all the above mentioned buildings and made a photographic documentation of them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_pavel_tumpach.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
tumpach_heckova.pdfPosudek vedoucího práce620,78 kBAdobe PDFView/Open
tumpach_krizkovaCervena.pdfPosudek oponenta práce62,59 kBAdobe PDFView/Open
tumpach_O.pdfPrůběh obhajoby práce450,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26795

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.