Title: Estetické názory Arthura Schopenhauera
Other Titles: Aesthetic views of Arthur Schopenhauer
Authors: Želinová, Andrea
Advisor: Ševčík Miloš, PhDr. Ph.D.
Referee: Blahutková Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26799
Keywords: svět jako vůle;svět jako představa;génius;umění;krása;vznešeno;ideje;arthur schopenhauer;objekt;subjekt
Keywords in different language: world as a will;world as an idea;genius;art;beauty;noble;ideas;arthur schopenhauer;object;subject
Abstract: Bakalářská práce se bude zabývat koncepcí umění v myšlení Arthura Schopenhauera a jeho filozofií. V první kapitole je popsán život Schopenhauera. V následujících kapitolách je nastíněna jeho filozofická koncepce. V další části je vyloženo Schopenhauerovo pojetí estetiky. Dále jsou pak vysvětlena jednotlivá umění. Závěr práce je zaměřen na vznešené a krásné.
Abstract in different language: Bachelor thesis will deal with the concept of art in the mind of Arthur Schopenhauer and his philosophy. The first chapter describes the life of Schopenhauer. The following chapters outline the philosophical concept. The third chapter is about the concept aesthetic in Schopenhauer´s philosophy. The fifth chapter is about art and describes various types of art.The last chapter describes noble and beauty.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Andrea Zelinova.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
zelinova_sevcik.pdfPosudek vedoucího práce729,5 kBAdobe PDFView/Open
zelinova_blahutkova.pdfPosudek oponenta práce449,39 kBAdobe PDFView/Open
zelinova_O.pdfPrůběh obhajoby práce470,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26799

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.