Název: Konstrukce efektu pro elektrofonickou kytaru
Další názvy: Construction of guitar effect
Autoři: Neubauer, Jan
Vedoucí práce/školitel: Hrubý, Jan
Oponent: Sýkora, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2680
Klíčová slova: kytarový efekt;operační zesilovač;univerzální filtr
Klíčová slova v dalším jazyce: guitar effect;operational amplifier;universal filter
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a realizací efektu pro elektrofonickou kytaru. V první části je zaměřena na teoretický rozbor jednotlivých součástí bloků. Následuje realizace samotného efektu s kompletními výpočty.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with design and implementation of an effect for electric guitar. The first part focuses on the theoretical analysis of the individual parts of blocks. It follows in the implementation of the effect with complete calculations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce685,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047340_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce428,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neubauer_O.pdfPosudek oponenta práce576,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047340_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce154,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2680

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.