Title: Konstrukce efektu pro elektrofonickou kytaru
Other Titles: Construction of guitar effect
Authors: Neubauer, Jan
Advisor: Hrubý, Jan
Referee: Sýkora, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2680
Keywords: kytarový efekt;operační zesilovač;univerzální filtr
Keywords in different language: guitar effect;operational amplifier;universal filter
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a realizací efektu pro elektrofonickou kytaru. V první části je zaměřena na teoretický rozbor jednotlivých součástí bloků. Následuje realizace samotného efektu s kompletními výpočty.
Abstract in different language: This thesis deals with design and implementation of an effect for electric guitar. The first part focuses on the theoretical analysis of the individual parts of blocks. It follows in the implementation of the effect with complete calculations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce685,32 kBAdobe PDFView/Open
047340_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce428,72 kBAdobe PDFView/Open
Neubauer_O.pdfPosudek oponenta práce576,89 kBAdobe PDFView/Open
047340_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce154,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2680

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.