Title: Využití formátu LandXML pro účely 3D katastru nemovitostí
Other Titles: Using of LandXML format for 3D Cadastre
Authors: Wagner, Michal
Advisor: Janečka Karel, Ing. Ph.D.
Referee: Rak Pavel, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26817
Keywords: landxml;3d parcela;ladm;inženýrské sítě;infragml
Keywords in different language: landxml;3d parcel;ladm;utilities;infragml
Abstract: Diplomová práce se věnuje prozkoumání formátu LandXML pro účely 3D katastru nemovitostí. Popsána je definice 3D parcely a jsou zde sepsány možnosti uložení 3D parcel do souboru ve formátu LandXML. V práci je zmíněn formát InfraGML, který by měl mít kromě funkčnosti formátu LandXML další výhody a měl by se stát OGC standardem. V další části práce jsou namodelované čtyři případy užití, na kterých je ukázáno uložení 3D parcel a jejich možné využití ve 3D katastru nemovitostí. Dále je řešeno možné mapování elementů formátu LandXML na základní třídy LADM.
Abstract in different language: The Diploma Thesis is devoted to exploring LandXML for 3D cadastre. The 3D parcel definition is described and the possibilities of saving 3D parcels to a LandXML file are written up. In the work is mentioned the format InfraGML, which should have other benefits in addition to the functionality of the LandXML format and should become an OGC standard. In the next part of the thesis are four use cases in which it is shown storing 3D parcels and their possible use in 3D cadastre. Then it also solves the possible mapping of LandXML elements to the basic LADM classes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,11 MBAdobe PDFView/Open
PO_Wagner Michal.pdfPosudek oponenta práce680,46 kBAdobe PDFView/Open
PV_Wagner_Michal.pdfPosudek vedoucího práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Wagner Michal.pdfPrůběh obhajoby práce186,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26817

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.