Název: Modul spínaného napájecího zdroje 0-30V 0-5A
Další názvy: Switching power supply module 0-30V 0-5A
Autoři: Kozák, Michal
Vedoucí práce/školitel: Kubík, Michal
Oponent: Pajer, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2684
Klíčová slova: spínaný zdroj;mikrokontrolér;pulsně šířková modulace;ATXmega;DC/DC měnič;snižující měnič;A/D převodník
Klíčová slova v dalším jazyce: Switchmode power supply;microcontroller;pulse width modulation;ATXmega;DC/DC converter;step-down;A/D converter
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací modulu spínaného napájecího zdroje. V úvodu je zaměřena na teoretický rozbor spínaných zdrojů. Je zde stručně popsáno základní blokové schéma spínaných zdrojů, jejich dělení a základní napěťové měniče. Jsou zde také popsány výhody a nevýhody spínaných zdrojů a porovnání spínaných zdrojů s lineárními. Dále se zabývá vlastním návrhem a konstrukcí modulu spínaného napájecího zdroje. Zvláštní důraz byl kladen na výběr vhodných součástek a na řízení zdroje pomocí mikrokontroléru. V závěru jsou shrnuty a zhodnoceny dosažené výsledky.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with the design of a switch-mode power supply. The introduction is focused on the theoretical analysis of switch-mode power supplies. This analysis includes the description of power supplies types, basic voltage converters and their block diagrams. There are also mentioned advantages and disadvantages of switch-mode power supplies and a comparison with linear power supplies is discussed. The next part deals with the design and construction of switch-mode power supply module with special emphasis on selection of proper components and on controlling of the power supply by a microcontroller. The conclusion covers a summary and evaluation of measured results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozak_V.pdfPosudek vedoucího práce653,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozak_O.pdfPosudek oponenta práce720,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047346_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce128,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2684

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.