Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMentlík, Václav
dc.contributor.authorHarvánek, Lukáš
dc.contributor.refereeŠašek, Lumír
dc.date.accepted2012-06-06
dc.date.accessioned2013-06-19T06:29:24Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:29:24Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-10
dc.identifier47349
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2687
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá implementací nanočástic do kompozitních systémů pro elektroizolační aplikace. Teoretická část obsahuje možnosti použití kompozitních materiálů v elektrotechnice. Dále přináší poznatky o nanokompozitech a změnách elektrických vlastností při použití těchto nanokompozitů. Závěr teoretické části poukazuje na izolační vlastnosti, které jsou potřebné pro ochranu veškerých elektrických zařízení. Praktická část diplomové práce vznikla spoluprací s ÚMCH Akademie věd ČR a obsahuje výsledky a diskuze výsledku nanokompozitu na bázi epoxidové pryskyřice a silikátové fáze připravené in situ sol-gel procesem z tetraethoxysilanu (TEOS).cs
dc.format57 s. (72 306 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47349-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdielektrikacs
dc.subjectkompozitcs
dc.subjectnanokompozitcs
dc.subjectnanoplnivacs
dc.subjectepoxidová pryskyřicecs
dc.subjectpolymerycs
dc.subjectfenomenologické měřící metodycs
dc.subjectstrukturální měřící metodycs
dc.titleNanomateriály pro elektrotechnikucs
dc.title.alternativeNanomaterials for electrical engineeringen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedSubmitted thesis deals with the implementation of nanoparticles into composite systems for electrical applications. The theoretic part contains the possibility of using composite materials in electrical engineering. Also it brings knowledge of the nanocomposites and changes of electrical properties when using these nanocomposites. The end of the theoretic part refers to the insulation properties that are necessary for the protection of all electric equipment. The practical part of the thesis has originated from the cooperation with IMC, Academy of Sciences in the Czech Republic and includes results and discussion based of an epoxy resin and silicate phases prepared in situ of the sol-gel process of tetraethoxysilanu (TEOS).en
dc.subject.translateddielectricen
dc.subject.translatedcompositeen
dc.subject.translatednanocompositeen
dc.subject.translatednanofillersen
dc.subject.translatedepoxy resinen
dc.subject.translatedpolymersen
dc.subject.translatedphenomenological diagnostic methodsen
dc.subject.translatedstructural diagnostic methodsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Lukas Harvanek.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
047349_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,63 kBAdobe PDFView/Open
047349_oponent.pdfPosudek oponenta práce320,99 kBAdobe PDFView/Open
047349_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce143,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.