Title: Návrh systému DRS pro závodní vůz kategorie Formula Student
Other Titles: Design of a DRS for Formula Student racing car
Authors: Městka, Jan
Advisor: Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26921
Keywords: formula student;drs;odpor vzduchu;cad;aerodynamika;snížení odporu;návrh
Keywords in different language: formula student;drs;drag;cad;aerodynamics;drag reduction;design
Abstract: Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh systému snížení odporu vozidla formulového typu, splňující všechna pravidla soutěže Formula Student. Návrh čtyř variant řešení a výběr nejvhodnější, pomocí rozhodovací analýzy. Pro vybranou variantu byl vypracován CAD model se začleněním do sestavy a vypracována základní dokumentace. Byly spočteny přínosy systému DRS pro jednotlivé disciplíny závodu Formula student. Návrh ovládání systému DRS.
Abstract in different language: The bachelor's thesis contains a structural design of the drag reductinon system for the formula vehicle type, which meets all the rules of the Formula Student competition. Design of four variants of the solution and choice of the most suitable, using decision analysis. For the selected variant, the CAD model was developed with the inclusion in the kit and basic documentation was developed. The benefits of the DRS system for each discipline of the Formula student race were calculated. DRS system design actuation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Mestka.pdfPlný text práce3,97 MBAdobe PDFView/Open
Mestka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce637,55 kBAdobe PDFView/Open
Mestka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce807,56 kBAdobe PDFView/Open
Mestka.pdfPrůběh obhajoby práce275,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26921

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.