Název: Optimalizace ICT infrastruktury společnosti s ohledem na TCO a uzavřená SLA
Další názvy: ICT infrastructure optimization in consideration of TCO and concluded SLA
Autoři: Česal, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Steiner, František
Oponent: Sunek, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2695
Klíčová slova: ITIL;outsourcing;TCO;SLA;cloud computing
Klíčová slova v dalším jazyce: ITIL;outsourcing;TCO;SLA;cloud computing
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na optimalizaci ICT infrastruktury společnosti Sofo Group a.s.. Vyhodnocuje náklady na provoz z pohledu TCO a dostupnost interní infrastruktury na základě stávajících SLA smluv. Analyzuje také nedostatky ve stávajícím hardware a navrhuje alternativní řešení formou outsourcingu serverů. Dále doporučuje zavedení vhodných procesů řízení služeb pomocí ITIL.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is aimed at the ICT infrastructure optimization of Sofo Group a.s. company. It evaluates Total Costs of ownership (TCO) and infrastructure availability in consideration of concluded Service Level Agreements (SLA). It also analyzes weaknesses of current hardware solution from present and future perspective. Finally it recommends the implementation of service management methods using ITIL and proposes an alternative outsourced server solution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_E10N0012P.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047358_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce273,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cesal_O.pdfPosudek oponenta práce579,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047358_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce177,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2695

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.