Název: Transport německého obyvatelstva z Teplic-Šanova v letech 1945-1947
Další názvy: Transport of the German population from Teplice-Šanov in the years 1945-1947
Autoři: Klečková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Oponent: Jeřábek Martin, PhDr. Dipl. - Pol. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26960
Klíčová slova: odsun němců;transport němců;benešovy dekrety;vysídlení z pohraničí;teplice-šanov;československo;česko-německé vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: removal of germans;transport of germans;decrees;expulsion from the border;teplice-šanov;czechoslovakia;czech-german relations
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce si klade za cíl provést analýzu vývoje odsunu německého obyvatelstva z Teplic-Šanova v letech 1945-1947. Hlavním cílem práce bylo nalézt odpověď na otázku, jakým způsobem probíhaly jednotlivé fáze odsunu německého obyvatelstva z Teplic-Šanova, co jim předcházelo a co následovalo po jejich skončení. Důraz je kladen na hlubší pochopení a přiblížení problematiky vysidlování německého obyvatelstva na regionální úrovni, zasazené do obecného kontextu dějinných událostí na území okresu Teplice-Šanov v letech 1945-1947.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis aims to analyze the development of the transfer of the German population from Teplice-Šanov from 1945 to 1947. The main aim of the thesis was found answers of the questions, How was the transfer of the German population from Teplice-Šanova, what preceded them and what followed after their end. Emphasis is placed on a deeper understanding and approach of the issue of the displacement of the German population at the regional level, set in the general context of historical events in the territory of the Teplice-Šanov district in 1945-1947.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Transport nemeckeho obyvatelstva z Teplic-Sanova v letech 1945-1947.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kleckova - V.pdfPosudek vedoucího práce581,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kleckova - O.pdfPosudek oponenta práce746,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kleckova.pdfPrůběh obhajoby práce239,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26960

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.